• KD får ökat stöd i Uppsala

    Kristdemokraterna i Uppsala ökar! I SCB:s årliga novembermätning för 2016 visar resultatet en ökning från 3,2% till 5,6 %.

    ”Det är ett bevis på att Uppsalas invånare, liksom vi, ser behovet av goda värderingar i samhällsbygget. Vi kommer fortsätta stå upp för trygghet i staden, för familjerna och för individerna!” hälsar Jonas Segersam (KD), kommunalråd i Uppsala.

    Här kan ni läsa hela resultatet: http://www.scb.se/…/Partisympatiundersokningen…/12436/12443/