• KD: Vänstern slår sönder en av Sveriges bästa egenregier

    Under dagens sammanträde väntas Kommunstyrelsen fatta beslut om en ny nämndorganisation. Kristdemokraterna har under hela processen varit kritiska och kommer att reservera sig i ärendet.

    – Stora organisationsförändringar ska vara välgrundade och långsiktiga, och ske i politiskt samförstånd med bred uppslutning. Processen kring detta har från början varit forcerad och dåligt förankrad. Att genomföra denna förändring när Alliansen samlat är emot skapar en osäkerhet i hela organisationen och en onödig polarisering i frågor där man i stället tillsammans bör arbeta för hela kommunens bästa, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

    – Styrelsen för vård och omsorg har en mycket bra ekonomiuppföljning. Erfarenheterna från produktionen där man i många fall på individnivå arbetar med en kostnadseffektiv ekonomisk uppföljning behöver komma beställarnämnderna till del, och medverka till en bättre ekonomisk styrning och beställning. Vi önskar att man i första hand satsar på att utveckla ekonomi och verksamhetsstyrningsmodellen och utvecklar dessa processer för att optimera utfallet i stället för att genomföra en omorganisation som motverkar just det syftet, avslutar han.