• Klomp anmäler Studio Ett-inslag till granskningsnämnden

  Studio Ett 6/8

  Kristdemokraternas landstingsråd Anna-Karin Klomp har idag anmält ett inslag i radioprogrammet Studio Ett (6 augusti) till granskningsnämnden för radio och tv:s tillsynsarbete.

  Inslaget handlade om ändrade alkoholvanor och normer kring alkohol. Anne Heberlein och Viggo Kavling förde en diskussion om alkoholens för- och nackdelar. Mitt i inslaget säger Kavling och Heberlein att de vill ha mindre alkohol och mer cannabis. Programledarna invänder då och undrar om debattörerna på allvar förespråkar en illegal drog. Jo, menar både Heberlein och Kavling eftersom cannabis är mindre skadligt för omgivningen än alkohol. Det påstående ifrågasätts inte alls av programledarna och får därför stå helt ovederlagt.

  – Att cannabis är bättre än alkohol är en myt, som om den upprepas ofta nog, uppfattas som en sanning. När jag pratat med beroendepsykiatrin eller anhöriga till missbrukare håller de inte alls med om att cannabis skulle vara en ofarlig drog, menar Klomp.

  Okunskapen bland unga om drogens negativa effekter är stor. Även vuxna saknar kunskap om farorna med cannabis och ser därför mellan fingrarna. Undersökningar visar att cannabisanvändning i unga år faktiskt ger lägre IQ vid 25 års ålder. Dessutom är cannabis ofta inkörsporten till andra droger.

  – Vi kristdemokrater ser med oro på attitydförändringarna kring cannabis samt andra droger och anser att det är dags att sätta stopp för drogerna, för våra barns skull säger Klomp.

  Fakta om cannabis: Cannabisruset gör att man till en början känner sig avslappnad och pratar och skrattar mer än vanligt. Tidsuppfattningen förändras och senare blir man ofta tyst, fundersam och sömnig.

  De vanligaste negativa effekterna av ruset är ångest, olust, panikkänslor och förföljelsemani. Ruset går i regel över på några timmar. När cannabisruset är borta finns fortfarande cannabinoiden THC kvar i kroppen. Den är fettlöslig och kan lagras i fettvävnaden i flera veckor. På så sätt kan hjärnan fortsätta att påverkas negativt efter att ruset är över.

  Enligt Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, försämrar cannabisanvändning flera av våra vanligaste tankefunktioner, däribland minne, uppmärksamhet, koncentration, analys och planeringsförmåga. Även den psykiska mognaden och den nödvändiga frigörelsen under tonåren går långsammare.