• Kommunen behöver bli bättre på att använda sina resurser mer effektivt

   

  Pressmeddelande 2017-01-29

   

  Inför kommunfullmäktigesammanträdet den 29 januari hade Kristdemokraternas kommunalråd Jonas Segersam ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick. Frågan gällde hyra och lokalkostnad för det Uppsalarum som finns på bottenplan på Stationsgatan 12 samt kostnaden för ”Kommuninformationen” i förhållande till att ha två receptioner på Stationsgatan istället för en. Kommunalråd Jonas Segersam menar att kommunens samordning av kontakten utåt behöver resursoptimeras och samordnas bättre jämfört med idag.

   

  – Uppsala kommun lägger idag ut miljonbelopp på samordning och kontakt utåt vilket vi kristdemokrater anser att vi behöver se över, säger kommunalråd Jonas Segersam. Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick berättade att den totala budgeten för ”Uppsalarummet” ligger på 1,9 miljoner kronor, budgeten för receptionen på bottenvåningen (”Kommuninformationen”) ligger på 4,6 miljoner och receptionen på fjärde våningen kostar 3,6 miljoner kronor. Det är inte hållbart att kommunen lägger totalt över 10 miljoner på tre olika offentliga kontaktytor i samma hus i stället för att samordna till en, fortsätter Segersam.

   

  Eftersom flera av kommunens receptioner arbetar för att samordna kommunens kontakter utåt menar Kristdemokraterna att det vore bäst, både ur ett logistiskt och ett ekonomiskt perspektiv, att slå ihop flera receptioner till en.

   

  – Jag ser fram emot att vi kommer att följa det här närmare än vad som gjort hittills. Det är viktigt att vara ute tidigt och vara aktiv i vad kommunens pengar används till, säger Segersam. Det är inte rimligt att kommunen upplåter en lokal för att människor ska kunna titta på en fysisk modell av Uppsala i den moderna och digitala värld som vi lever i idag. Då kan Uppsala investera kommunens skattepengar på viktigare ändamål istället, avslutar Segersam.