• Kristdemokraterna stödjer förslag om långsiktig investering av Uppsala Eventcenter

   

  Pressmeddelande 2017-01-26

   

  Kristdemokraterna ställer sig bakom förslaget om att köpa loss Uppsala Eventcenter. Under kommunstyrelsesammanträdet i december framfördes ett förslag om att Uppsala kommun skulle köpa samtliga aktier i de gamla projektbolagen och sälja dem vidare till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Enligt tidigare överenskommelse är det Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som ska bygga och äga Uppsala Eventcenter. Att vi kristdemokrater i det här läget skulle säga nej till förslaget vore ansvarslöst eftersom det tidigare har funnits en överenskommelse inom Alliansen i frågan samt flertalet fullmäktigebeslut. Kristdemokraterna säger därmed ja till att Uppsala kommun går in med en långsiktig investering om 150 miljoner kronor för att hålla projektet vid liv.

   

  – Vi kristdemokrater ser detta som en teknisk konstruktion för att Samhällsbyggnadsbolaget ska kunna överta ansvaret och utifrån sina egna förutsättningar driva projektet i hamn, säger kommunalråd Jonas Segersam. Inga av förutsättningarna har förändrats förutom att det nu är ett annat bolag än det ursprungliga som står bakom investeringen. Det vore därför dumt att stoppa chansen att få en ny hockeyarena i Uppsala, fortsätter Segersam.

   

  Sedan tidigare har Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet meddelat att de tänker rösta ja till förslaget. Kristdemokraternas ja innebär att förslaget går igenom med klar majoritet under januaris kommunfullmäktige. Att som Vänsterpartiet och Miljöpartiet rösta nej till arenan är inte att ta ansvar menar Kristdemokraterna.

   

  – När vi nu befinner oss i det här läget så är det rent utsagt ansvarslöst att som Vänsterpartiet och Miljöpartiet säga nej till arenan, säger Segersam. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gladeligen halat upp närmare en miljard kronor vardera på nya Fyrishov och nya Studenternas. Det är inte en del av kommunens kärnverksamhet. Varför de nu väljer att säga nej till en investering om 150 miljoner kronor när de tidigare har godkänt miljardbelopp i liknande ärenden är väldigt märkligt, fortsätter Segersam.

   

  – Vi kristdemokrater har tidigare sagt nej till att kommunen ska driva äventyrsbad på Fyrishov och till fördyrningen av Studenternas-projektet. När det nu rör sig om en investeringskostnad på 150 miljoner kronor så menar vi kristdemokrater att det kan vara värt att pröva en fortsättning av projektet, avslutar Segersam.