• Lägg inte ned Omtanken!

  Läs debattartikeln på UNT:s hemsida genom att klicka här

  ___

  När alliansen fick förtroendet att utveckla Uppsala län och kommun 2006 så var det utifrån ett läge med starka motsättningar mellan kommun och landsting. Många utskrivningsklara äldre låg på Akademiska sjukhuset och väntade på platser i särskilda boenden. Efter åtta år är köerna borta, även om de nu riskerar komma tillbaka genom vänstermajoritetens kommunaliseringsprogram. Även när det gäller närvård har samarbetet varit gott och för ett par år sedan inrättades ett särskilt Palliativt Centrum i Uppsala som vår nuvarande partiledare Ebba Busch Thor invigde.

  Nu vill vänstermajoriteten i Uppsala kommun lägga ner Omtanken, som är en avdelning för vård i livets slutskede, som utgör huvuddelen av Uppsala kommuns del av Palliativt Centrum på plats i Ultuna.

  Vi är måna om att det goda samarbetet mellan kommun och landsting skall utvecklas, inte avvecklas. För medborgarna är det obegripligt att bli bollade mellan olika instanser med beskedet att ansvaret är någon annans. Ett exempel på ett gott samarbete är VITS-teamen. I stället för att Barn- och Ungdomspsykiatrin skall vara ensamma ansvariga för vård och behandling av barn med neuropsykiatrisk problematik infördes för cirka 15 år sedan ett arbetssätt för Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan – VITS, där hela vitsen är att hjälpa eleverna i den miljö där de är kända och vana, nämligen skolan, i stället för att lyfta ur dem till personal som aldrig förut har träffat dem. Alliansens nya skollag har understött denna process med psykologer på skolan som gör basutredningar i nära med landstingets BUP. Detta är ett mycket gott exempel på ett framgångsrikt arbetssätt som vi vill sprida till fler områden.

  I och med inrättandet av Palliativt Centrum har vi också fått en närmare samverkan runt den så viktiga palliativa vården, det vill säga vård i livets slutskede. Här finns mycket mer att göra, och vi behöver till exempel ta efter det initiativ som Ella Bohlin, kristdemokratiskt landstingsråd i Stockholms län, tagit att stärka den palliativa vården för barn. I Uppsala län behöver ett antal barn palliativ vård varje år, av lätt insedda skäl den kanske mest känsliga vård som vi ger.

  I stället för en ensidig nedrustning av kommunens resurser för personer med störst behov behöver vi sätta oss ner, kommun och landsting tillsammans och bestämma hur vi bäst organiserar verksamheten.

  När det palliativa centrumet byggdes var tanken att också ha ett FoU-centrum där för utbildning och utvecklingsarbete för personal som arbetar med palliativ vård i kommuner och inom primärvården. Tyvärr står lokalerna tomma. Men nu när planer finns på att överföra Regionförbundet och dess FoU-avdelning till landstinget har vi ett gyllene tillfälle att stärka och utveckla samarbetet mellan kommun och landsting. Exempelvis genom en gemensam nämnd kan vi formalisera denna samverkan och låta de verksamheter som idag har det operativa ansvaret inom äldrevård och socialtjänst tydligt få beställa och definiera utvecklingsresurserna utifrån sina behov.

  Med en koppling till landstinget där det traditionellt sett, speciellt i Uppsala med sitt Akademiska sjukhus, funnits en stark forskningsanknytning, har landstinget mycket att bidra med för en positiv tillväxt för innovationer och utveckling inom välfärdsområdet 

  Att det inte saknas uppslag för nya utvecklingsområden illustreras av det förslag som Styrelsen för Uppsala Vård och Omsorg (SUV) nyligen skickade till Socialnämnden i kommunen. Det är ett konkret förslag till förbättringar av omhändertagande av ungdomar med missbruks- och psykiatrisk problematik. Det innebär, i likhet med VITS, att man i stället för att lyfta ut barn och ungdomar ur sin familjära miljö till dyra behandlingshem långt borta, satsar på betydligt kortare placeringar på hemmaplan, där man på ett helt annat sätt involverar ungdomarnas familjer, hem- och skolmiljö. Om alliansens landstingsbudget går igenom kan även satsningen på missbruksvård för barn och unga under 18 år bidra till att utveckla detta område.Att det inte saknas uppslag för nya utvecklingsområden illustreras av det förslag som Styrelsen för Uppsala Vård och Omsorg (SUV) nyligen skickade till Socialnämnden i kommunen. Det är ett konkret förslag till förbättringar av omhändertagande av ungdomar med missbruks- och psykiatrisk problematik. Det innebär, i likhet med VITS, att man i stället för att lyfta ut barn och ungdomar ur sin familjära miljö till dyra behandlingshem långt borta, satsar på betydligt kortare placeringar på hemmaplan, där man på ett helt annat sätt involverar ungdomarnas familjer, hem- och skolmiljö.

  Om alliansens landstingsbudget går igenom kan även satsningen på missbruksvård för barn och unga under 18 år bidra till att utveckla detta område.

  Det märks att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de delar av Vänsterpartiet som inte redan avstått ansvar är ovana just vid ansvarstagandet. En av de viktigaste aspekterna av detta ansvarstagande är att se till att medborgarna inte faller mellan stolarna i samarbetet mellan kommun och landsting.

  Jonas Segersam, kommunalråd (KD)
  Anna-Karin Klomp, landstingsråd (KD)
  Ulla Johansson, ledamot i Uppsala kommunfullmäktige och äldrenämnd (KD)
  Anna-Karin Vaz Contreiras, ledamot i Landtingsfullmäktige och Närvårdsstyrgrupp för Tierp / Älvkarleby (KD)