• Landstinget bör anställa funktionshindrade för bättre tillgänglighet

    Kristdemokraterna vill att funktionshindrade personer anställs för att utveckla den fysiska tillgängligheten i landstingets verksamheter.

    – Ska vi komma till rätta med bristerna i den fysiska tillgängligheten, behöver vi bli bättre på att involvera personer i arbetet som faktiskt berörs av problemen, menar Kristdemokraternas landstingsråd Anna-Karin Klomp.

    En stor del av samhällsservicen ges idag i landstinget. För att även personer med funktionshinder ska kunna ta del av tjänsterna på ett smidigt sätt krävs att vårdlokaler, utemiljön runt omkring, bussar och tåg samt information är anpassade efter behoven. En hel del förbättringar har gjorts de senaste åren, men inte tillräckligt menar Klomp.

    Därför föreslår nu Klomp att landstinget anställer personer med funktionshinder i ett led att utveckla tillgängligheten.

    Östhammars kommun har föregått med gott exempel och fick nyligen högst betyg i hela landet för sitt arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Detta i Humanas Tillgänglighetsbarometer, där 159 kommuners arbete med tillgänglighet har granskats.