• Medlemsmöte för lokalavdelningen i Heby

    Ikväll har vi haft avdelningsmöte för KD i Heby kommun. Vi har bl.a. diskuterat kollektivtrafik, befolkningsutveckling, budget samt den nya parlamentariska gruppen som skall utvärdera kommunens organisation.