• Ny biblioteksplan antagen

   

  Pressmeddelande 2018-02-26

   

   

  I Uppsala kommunfullmäktige antogs under eftermiddagen en ny biblioteksplan för kommunen. Syftet med biblioteksplanen är att man vill få barn och unga att läsa mer, samt att biblioteken ska bli mer tillgängliga för alla. När förslaget till biblioteksplan presenterades under kommunstyrelsesammanträdet den 7 februari hade Kristdemokraterna lagt fram ett ändringsyrkande i skrivelsen. Ändringsyrkandet fick stöd av samtliga partier i Alliansen och i majoriteten, vilket gläder Kristdemokraternas kommunalråd Jonas Segersam.

   

  – Det ursprungliga förslaget till biblioteksplan var ett väl framarbetat förslag som vi kristdemokrater naturligtvis stöder, säger Segersam. Däremot valde vi att lägga fram ett ändringsyrkande i biblioteksplanen där det skrivs in en särskild underrubrik om Trygghet, Ordning och Tystnad under Bibliotekets uppgift i samhället. Vi kristdemokrater menar att biblioteken har en bredare uppgift än att tillgängliggöra ett brett utbud av litteratur. Biblioteken är även en mötesplats för många, och därför måste biblioteken kunna vara en plats som är fredad från bråk och stök, fortsätter Segersam.

   

  Kristdemokraterna har tidigare lämnat in en motion om att en tysthetsnorm ska införas på biblioteken i Uppsala. Martin Wisell, ledamot i utbildningsnämnden och författare till motionen, ser också positivt på att Kristdemokraternas ändringsyrkande i biblioteksplanen nu vunnit gehör.

   

  – Syftet bakom motionen om att en tysthetsnorm införs på samtliga kommunala bibliotek grundar sig i tanken om att biblioteken är en mötesplats för många, säger Wisell. För många av barnen i kommunen är biblioteket ett första steg till bildning och en stor mängd outforskad litteratur. För våra äldre är det en plats att träffa andra människor och där man ges möjlighet att läsa tidningar och skrifter som annars kräver att man tecknar en prenumeration. Därför är det för oss en självklarhet att det ska råda såväl trygghet som ordning och tystnad på våra bibliotek, fortsätter Wisell.

   

  – Jag är tacksam att vi kunnat ha en konstruktiv process och en välvillig behandling från majoriteten runt våra förslag. Jag har tillsammans med Kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson (S) gjort några ändringar för att förtydliga vad tysthetsnormen innebär. Självklart ska biblioteken vara öppna för alla, och även barn, personer med funktionsnedsättning och skolever ska kunna känna sig hemma på biblioteken. Samtidigt är det viktigt att kommunen stöder personalen i arbetet att forma en kreativ och lugn miljö som inbjuder till läsning och olika typer av aktiviteter, avslutar Segersam.