• Problematiskt med kommunens kommunikatörer

    För två år sedan uppmärksammade branschtidningen Journalisten (19/10 2017) att journalister på UNT hade märkt av kommunikationsstabens önskan om en särskild ”bild” av Uppsala. Tidningen intervjuade UNT:s reporter Elin Sandow som gav ett tydligt exempel på detta.

    Hon hade skrivit en artikel om ungdomsbråk och intervjuade därför en insatt person på kommunen. Först godkändes citaten i artikeln av den intervjuade. Men sedan hävdade kommunens kommunikationsavdelning att artikeln i det skicket skulle kunna skapa oro bland Uppsalaborna. Pressavdelningen ville alltså ge en mer tillrättalagd bild.

    Till fullmäktige har Mattias Holmström (KD) därför ställt en skriftlig fråga om kommunens svällande kommunikationsstab. Så här skriver Sakine Madon om det på UNT:

    ”Holmström undrar bland annat varför antalet kommunala kommunikatörer ökar. Frågan är högst relevant. När jag tidigare i höstas bad kommunen om statistik över antalet anställda kommunikatörer, och deras löner, kunde man se en ökning från 79 till 89 tjänster på ett halvår.

    Den här sortens klåfingrighet är knappast att stärka demokratin, tvärtom.