• Provvalsresultat för Uppsala kommun

  Provvalet för Kristdemokraterna i Uppsala som genomfördes under maj månad är sedan en tid tillbaka färdigräknat. För Uppsala kommun är det Ebba Busch Thor som har störst förtroende av medlemmarna, följd av Jonas Segersam.

  I det rådgivande provvalet har ca en femtedel av våra medlemmar röstat. Resultatet ger en god fingervisning om vilka kandidater våra sympatisörer har förtroende för, men även andra faktorer kommer att spela in när nomineringskommittén nu fortsätter arbetet med att ta fram förslag på en kommunlista. Den slutgiltiga kommunlistan kommer sedan att fastställas på årsmötet i februari 2014.

  Resultaten som presenteras nedan är den första tredjedelen av de som fått röster i provvalet. De som deltagit har fått rangordna tio namn där det första namnet fått 10 poäng, det andra 9 och så vidare. Den första siffran efter namnet anger den totala poängsumman och den andra siffran hur många förstaplaceringar personen fått.

  Alexandra Braf, Uppsala kommuns nomineringskommittés ordförande

  • Busch Thor, Ebba   890   54
  • Segersam, Jonas    504     7
  • Aronson, Torbjörn   400   16
  • Johansson, Ulla       391    3
  • Borgström, Margit    332    2
  • Virsén, Ingemar        293    5
  • Wisell, Martin           185    2
  • Andersson, Ove       166    3
  • Bedrup, Mikael        156    1
  • Boström, Leif            151    3
  • Hörnqvist, Simon      144
  • Klomp, Harald          143
  • Prosén, Lars-Erik      142   5
  • Westergård, Petra    128    3
  • Borgström, Rolf         125
  • Gilan, Arash               124
  • Marin, Alfonso            120   2
  • Kjösnes, Torkel          116   1
  • Fiévet, Hugo               107   1
  • Wirén, Trine                106   1
  • Lundqvist, Felicia        105   1