• Resultat av provvalet i Uppsala län

  Provvalet för Kristdemokraterna i Uppsala län som genomfördes under maj månad är nu färdigräknat. För riksdagsvalet är det Mikael Oscarsson som har störst förtroende av medlemmarna, följd av Lars Adaktusson och för landstingsvalet Anna-Karin Klomp, följd av Miriam Eriksson.

  Detta är ett rådgivande provval som genomfördes bland medlemmarna under maj månad. Med tanke på att det är ca en femtedel av våra drygt 1000 medlemmar som röstar, och att det är mer än ett år innan valet får man ta resultatet med en liten nypa salt. Samtidigt ger det en god fingervisning om vilka kandidater våra sympatisörer har förtroende för.

  Nu kommer vi att fortsätta arbetet med att ta fram förslag på listor utifrån bland annat provvalsresultatet som vi kommer att förelägga Uppsaladistriktets höststämma i november där listorna för riksdags- och landstingsvalen ska fastställas.

  Resultaten som presenteras nedan är den första tredjedelen av de som valt att ställa upp i provvalet och fått röster. De som röstat har fått rangordna 10 namn där det första namnet fått 10 poäng, andra 9 och så vidare. För landstinget är det det sammanlagda resultatet som presenteras, men det är viktigt att komma ihåg att vi har tre valkretsar. Eftersom mellersta valkretsen är störst (Uppsala-Knivsta) är det dessa kandidater som fått flest röster – något som naturligtvis kommer att återspeglas i första hand för listan för den mellersta valkretsen. De norra och södra valkretsarna kommer att ha i första hand lokala namn i toppen på våra listförslag.

  Jonas Segersam, Nomineringskommitténs ordförande

  Resultat provval för riksdagen

  1. Oscarsson, Mikael 1405 p, 97 st 1-placeringar
  2. Adaktusson, Lars 935 p, 24 st 1-placeringar
  3. Eriksson, Miriam 444 p, 7 st 1-placeringar
  4. Modig, Aron 433 p, 5 st 1-placeringar
  5. Borgström, Margit 397 p, 1 st 1-placering
  6. Bedrup, Mikael 323 p, 0 st 1-placeringar
  7. Virsén, Ingemar 270 p, 4 st 1-placeringar
  8. Björk, Björn-Owe 257 p, 1 st 1-placering
  9. Ahlezon, Frida 243 p, 8 st 1-placeringar
  10. Ågren, Jan-Erik 232 p, 1 st 1-placering
  11. von Essen, Gustaf 216 p, 0 st 1-placeringar
  12. Klomp, Anna-Karin 185 p, 1 st 1-placering
  13. Litsgård, Emelie 183 p, 0 st 1-placeringar
  14. Gilan, Arash 173 p, 0 st 1-placeringar
  15. Lundqvist, Felicia 172 p, 2 st 1-placeringar
  16. Vaz Contreiras, Anna-Karin 166 p, 0 st 1-placeringar
  17. Hörnqvist, Simon 142 p, 1 st 1-placering