• Segersam (KD): ”Jag häpnar”

    Under det senaste året har KD lyft frågan om en handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Uppsala. Efter Parisattentaten 13-14 november, där 130 personer dödades, betonade regeringens samordnare Mona Sahlin vikten av att Sveriges kommuner upprättar handlingsplaner för att förebygga terrorism i vårt land. Vi tog därför initiativ till att skriva en handlingsplan, men har under tidens gångs mötts av mycket svalt intresse av vänstermajoriteten. 

     Jag häpnar över att det tycks finnas en typ av rädsla eller motvilja att tala om de här företeelserna. Jag hoppas verkligen inte att det är symptom på antingen att man är rädd för att riskera att själv bli utsatt för hot eller våld, eller på att man inte vill tala om socialism/kommunism, islam/islamism eller nationalism/nazism med risk att stöta sig med de mer normala utslagen av dessa ideologier, säger Jonas Segersam (KD)

    – De rödgröna ville inte ens att låta förslaget gå vidare för beslut till kommunfullmäktige, vilket illustrerar att de inte tycker att detta är någon principiellt viktig fråga. Vår kommun har hittills varit förskonat från islamistiskt extremistiskt våld, men många vittnar om att det finns olika typer av sammanslutningar med radikala inslag i kommunen. Vi vill uttryckligen gå på djupet med detta för att kunna förebygga radikala tendenser i sina tidigaste skeden. Vi kan inte vänta tills det smäller – då är det för sent, avslutar han.