• Stärk den ideella sektorn

  En av de mest angelägna frågorna för min del handlar om det civila samhället. Hur skapar vi bäst förutsättningar för samhällsaktörer som varken drivs av näringslivet eller det offentliga? Det är frågor som sällan hamnar i politikens mittpunkt, men som enligt mitt förmenande är av avgörande betydelse inför framtiden.

  Samhället är större än stat och kapital, och bidrag till det civila samhället ska premieras

  Från och med 1 januari 2012 har privatpersoner rätt att dra av på skatten när de skänker pengar till vissa godkända gåvomottagare inom den ideella sektorn. I slutet av mars släppte skatteverket 2013 års statistik. Siffrorna talar sitt tydliga språk:
  gåvoskatteavdrag går inte gärna att betrakta som något annat än en succé. Över 761~000 personer, nästan var tionde svensk, gjorde under 2013 avdrag för gåvor. Tillsammans gav de bort 1,3 miljarder till den ideella sektorn. Idén med gåvoskatteavdraget är att uppmuntra privatpersoner att ge pengar till den ideella sektorn och därigenom stärka samhällsförbättrande insatser från icke-offentliga aktörer. Man brukar säga att samhället består av den offentliga sektorn, näringslivet och det civila samhället. Alla tre aktörer är lika omistliga för det goda samhällets uppbyggnad. Tyvärr har vi i Sverige allt för ofta behandlat det civila samhället på samma premisser som näringslivet, alternativt försökt införliva det i det offentliga. Det har funnits, och finns, en bristande förståelse för det mellanläge som det civila samhället utgör. Det civila samhället, eller den ideella sektorn som den också kallas, drivs av medborgarnas övertygelser och består av föreningslivet, kyrkor, stiftelser, välgörenhetsorganisationer och mycket mera. Civilsamhället utgörs av verksamhet som varken står under politisk kontroll eller vars primära syfte är att tjäna pengar. Skattelagstiftning, byråkrati och regelverk har i allt för liten grad byggts med det civila samhällets förutsättningar och behov för ögonen.

  Gåvoskatteavdraget är ett första steg för att försöka vända perspektivet. Frågan har varit på tapeten sedan 50-talet, men det dröjde alltså 60 år innan den ideella sektorn vann gehör. Privatpersoner kan numera få 25 procent skattereduktion för gåvor till vissa ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund. Tanken bakom är helt enkelt uppfattningen att det är orimligt att pengar som används för att stödja det civila samhället ska beskattas lika hårt som övrigt kapital. Det ligger en tydlig värdering i detta. Samhället är större än stat och kapital, och bidrag till det civila samhället ska premieras.

  Det nuvarande gåvoskatteavdraget är som sagt en bra början. Men om man menar allvar med de principer som avdraget motiveras med är det också hög tid att diskutera hur det skulle kunna utökas. Som systemet ser ut nu är det endast möjligt att göra avdrag för gåvor till direkta hjälporganisationer, inte till föreningslivet. Det är inte heller möjligt för företag som vill bidra till ett bättre samhälle att göra avdrag för gåvor till ideell varsamhet. Ett första steg skulle kunna vara att fördubbla taket för hur stort belopp man får dra av från 6 000 till 12 000 kr. I Norge behandlas de här frågorna på ett helt annat sätt. Där finns en mer generös variant av det svenska gåvoskatteavdrag på plats sedan ett decennium tillbaka, och trots att färgerna på regeringarna skiftat under årens lopp är det något som fått vara kvar. Tyvärr finns det inte samma blocköverskridande enighet i Sverige. Det är vår förhoppning att också de rödgröna partierna i Sverige kan ta till sig av gåvoskatteavdragets förtjänster, så att civilsamhället kan känna en trygghet i att gåvoskatteavdraget blir kvar oaktat vilket valresultat vi får i höst. 

  Mikael Oscarsson (KD)
  Riksdagsledamot
  Uppsala län