• Uppsaladistriktets höststämma

    Lördagen den 15 november ägde Uppsaladistriktets höststämma rum i Knivsta kommunhus. Ett fyrtiotal stämmodeltagare och ombud fick lyssna till ett inspirerande tal av riksdagsledamoten Andreas Carlson på det uppfordrande temat: ”Kristdemokraterna – vem bryr sig”. Därefter fick ordförande för KD i Knivsta, Per Lindström, dela med sig av sina erfarenheter av valrörelsen 2014. Framför allt var det framgångsfaktorer som lyftes fram, eftersom KD lokalt i kommunen fördubblade sitt röstetal och ökade från ett till tre mandat i kommunfullmäktige.

    Efter dessa två talare följde stämmoförhandlingar, med de två viktigaste punkterna: beslut om verksamhetsplan och budget för 2015. Sammankomsten avslutades med smörgåstårta och kaffe med go´bit.