• Vårstämma i Knivsta kommunhus

    Kristdemokraterna i Uppsala län hade sin vårstämma i Knivsta lördagen den 8 mars. Partiordförande Göran Hägglund inledningstalade inför ett sjuttiotal medlemmar och sympatisörer. Därefter följde lunch som lokalavdelningen i Knivsta förtjänstfullt hade ordnat med, samt stämmoförhandlingar. Bland annat diskuterades och fastslogs kristdemokraternas landstingsprogram för den kommande mandatperioden.

    I direkt anslutning till stämman genomfördes en valutbildning för alla som vill engagera sig inför valet. Del 2 av denna utbildning äger rum på kansliet i Uppsala den 18 mars kl 18.

    Fotograferade gjorde Lisa Walén, lokalavdelningsordförande i Enköping.