• Ytterligare ett rödgrönt svek mot samhällets utsatta medborgare

  PRESSMEDDELANDE

   

  Sedan 2012 har Uppsala kommun använt sig av SkolFam som verksamhet efter att ha sett tydliga och positiva resultat från verksamheten i Helsingborg och på flera andra håll i landet. SkolFam är en verksamhet riktad till familjehemsplacerade barn med målet att dessa barn ska lyckas lika bra i skolan som övriga barn. Trots det positiva lyft som SkolFam bidrar med så vill nu de rödgröna i Uppsala kommun lägga ned SkolFam-verksamheten.

   

  – Att avskaffa SkolFam-verksamheten skulle vara ett stort svek mot de barn och ungdomar som blivit placerade i familjehem och som behöver den hjälp som SkolFam-verksamheten bidrar med, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

  – Jag skulle därför vilja ha ett tydligt besked från Marlene Burwick om hon anser att SkolFam-verksamheten bör avskaffas i kommunen samt hur hon i så fall anser att Uppsala kommun bör arbeta för att fler evidensbaserade och forskningsanknutna metoder ska kunna börja användas inom exempelvis socialtjänstens område, fortsätter Jonas Segersam (KD).

   

  Av de familjehemsplacerade barn som inte ingick i SkolFam-verksamheten uppnådde endast 55% av dessa barn godkända betyg efter nionde klass. Motsvarande siffra för övriga barn var 85%. Av de barn som 2015 ingick i SkolFam-verksamheten gick 80% ut med godkända betyg som gjorde att de sedermera kunde söka sig in till gymnasiet. SkolFam bidrar av allt att döma till positiva resultat.

   

  Att lägga ned SkolFam skulle innebära en ekonomisk vinst på kort sikt men en förlust för de familjehemsplacerade barnen på lång sikt. Om nu de rödgröna menar allvar med att lägga ned SkolFam-verksamheten så anser jag att de får presentera en annan lösning som ger ett minst lika bra resultat, avslutar Segersam.