Kristdemokraterna kritiska till bristfälligt avtal om fyrspår

Pressmeddelande 2017-12-11

 

Under måndagsmorgonen höll företrädare från den rödgröna majoriteten tillsammans med Moderaterna en pressträff gällande avtalet mellan Staten, Region Uppsala och Uppsala kommun och om det planerade fyrspår som ska byggas för att förbättra järnvägsförbindelserna mellan Uppsala-Stockholm. Kristdemokraterna är positivt inställda till fyrspår och även till det planerade spårvagnsprojektet som planeras för kommunen. Däremot anser Kristdemokraterna att avtalet mellan stat och kommun i sin nuvarande form innehåller många brister vilket därför borde ligga till grund för en återremittering.

 

– Det avtal som kommunen nu förväntas skriva under är bristfälligt och borde återremitteras för en omförhandling, säger Jonas Segersam, kommunalråd i opposition. I en sådan stor och viktig fråga som avtalet om fyrspår innebär så är det viktigt att vi får fram ett avtal som är väl genomarbetat och som inte innebär en onödig detaljstyrning från staten om det som kommunen är ansvarig för. Nu har vi haft en väldigt snabb förhandlingsprocess mellan stat, region och kommun där kommunen förväntas godkänna ett avtal redan innan årsskiftet. En forcerad process där miljöpartiets politik fått totalt genomslag både för stat, region och kommun, fortsätter Segersam.

 

Kristdemokraterna vill därför se att avtalet återremitteras för en omförhandling för att få med ett antal punkter som vi vill se i avtalet och som vi anser är viktiga för kommunen.

 

– I avtalet skulle vi kristdemokrater vilja se en sydligare placering av en pendeltågsstation i Bergsbrunna, vilket innebär att man då får undersöka möjligheten att ta en liten del av naturreservatet Lunsen som ligger närmast järnvägen, säger Segersam. Vi vill även få med en vägförbindelse mellan Gottsunda och den nya pendeltågsstationen och den nya E4-påfarten, dvs längs Ultunalänken, i avtalet.

 

– Samtidigt tycker vi kristdemokrater att det blir för stor bostadsbebyggelse inpå knutarna till villorna i Bergsbrunna och ut över värdefull jordbruksmark i området i nuvarande avtal, fortsätter Segersam. Genom att flytta pendeltågsstationen något söderut och ta i anspråk en liten del av naturreservatet längs järnvägsspåret får vi en ny bebyggelse som inte på samma sätt som när majoriteten och Moderaterna vill bygga en ny stad på de värdefulla fälten mellan Bergsbrunna och Danmarks kyrka, avslutar Segersam.

 

För vidare kontakt:

 

Jonas Segersam (KD)

Kommunalråd Uppsala

072 567 49 14

 

Victor Landing (KD)
Politisk sekreterare Uppsala
072 593 46 74


Kristdemokraterna i Uppsala presenterar förslag till regionlistor


Läs mer

Kristdemokraterna i Uppsala presenterar förslag till riksdagslista


Läs mer

Underskott för Akademiska


Läs mer

KD forsatt mest ansvarstagande för äldre


Läs mer

Så vill vi ha framtidens primärvård


Läs mer

En rödgrön utgiftsexplosion före kristdemokratiskt ansvarstagande


Läs mer

Rödgröna glömmer de äldre


Läs mer

Arbetsmiljöcertifiera sjukvården


Läs mer

Uppsala står värd för KD:s riksting 2017


Läs mer

Kristdemokraterna i Uppsala kommun presenterar mål och budget för 2018


Läs mer

Uppsalas vänsterkoalition gör besparingar på samhällets utsatta


Läs mer

Fokus bör ligga på att motarbeta förluster istället för vinster i välfärden.


Läs mer

Kristdemokraternas medlemsomröstning färdigräknad


Läs mer

(KD): Nej till fortsatt restaurering av Nya Studenternas


Läs mer

Alliansen i gemensamt utspel: Skrota Arbetsförmedlingen


Läs mer

Bevara Stabbys grönområden – bygg trädgårdsstad!


Läs mer

Framtida planer för Stabby


Läs mer

(KD): Dags för Nya Uppsala


Läs mer

Ytterligare ett rödgrönt svek mot samhällets utsatta medborgare


Läs mer

(KD): Barngrupperna i Börjetull blir för stora


Läs mer

Alliansens trygghetspaket: 20 miljoner till Uppsala


Läs mer

Seger för KD – får rätt om BUP i Östhammar


Läs mer

(KD): Så vill vi göra Gottsunda tryggare


Läs mer

(KD): Öppna fler Träffpunkter för de som är 65+


Läs mer

Lediga tjänster hos Kristdemokraterna Uppsala kommun och län


Läs mer

(KD): Nu är det nog – sätt in alla medel mot brottsligheten


Läs mer

(KD): Hur går det med kommunala ordningsvakter?


Läs mer

(KD): Dags att agera mot brottsligheten vid resecentrum


Läs mer

Vi söker deltagare till spetsutbildning!


Läs mer

(KD): Socialismen slår mot de svagaste


Läs mer

(KD): Inför palliativt team för kommunens äldreboenden


Läs mer

(KD): Vi har allvarligare problem i Uppsala än könssuffix


Läs mer

(KD): Stoppa heroinvågen i Uppsala – nu


Läs mer

Inför palliativt vårdteam för våra äldreboenden


Läs mer

(KD): Inga bilar ska brinna i Uppsala


Läs mer

KD Uppsala bakom motion om migrationspolitik


Läs mer

Fråga om minskad statlig ersättning


Läs mer

KD-kravet: Granska arbetsmiljön inom barnomsorgen


Läs mer

KD motsätter sig den bilfientliga politiken


Läs mer

Interpellation angående bättre vård vid livets slut i Uppsalas äldreomsorg


Läs mer

KD får ökat stöd i Uppsala


Läs mer

Kristdemokraterna visar vägen!


Läs mer

KD: Anställ 10 kommunala ordningsvakter


Läs mer

Kristdemokraternas budget för 2017


Läs mer

Nya seniorträffpunkter i Uppsala kommun


Läs mer

Hårda kravet från KD: Bygg 700 modulhus i Uppsala


Läs mer

Politikutveckling: migration


Läs mer

Segersam (KD): ”Jag häpnar”


Läs mer

Oscarsson: Nej till Nord Stream 2


Läs mer

Vänsterfeministerna får polisen att förringa övergreppen


Läs mer

KD kräver modigare handlingsplan mot våldsbejakande islamistisk extremism


Läs mer

Ordning och reda i mottagandet – KD vill flytta över ensamkommande


Läs mer

Modersmålsbeslut måste grundas på kunskap


Läs mer

Sundmark (KD) tar plats i jämställdhetsråd – är inte feminist


Läs mer

KD: Trygghetskameror räcker inte!


Läs mer

KD: Vänstern slår sönder en av Sveriges bästa egenregier


Läs mer

Landstinget presenterar budget


Läs mer

Fortsatt fel att köpa eget vindkraftverk


Läs mer

Uppmärksamma våra toppidrottare


Läs mer

Låt barnen stanna i Uppsala


Läs mer

Segersam (KD): Skulle blivit informerade om friskola


Läs mer

Kampanj: Trygghet


Läs mer

Wisell (KD): Beslutet försvårar livspusslet


Läs mer

Årsredovisning: Jonas Segersam (KD)


Läs mer

Segersam: Planera för småbåtshamn och utveckla sjötrafiken


Läs mer

Motion angående DDR-konsten


Läs mer

Interpellation om placering av flyktingar i familjehem


Läs mer

Initiera förebyggande åtgärder som kan förhindra våldsdåd


Läs mer

Segersam: Anta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism


Läs mer

Segersam: Uppsalas bygganmälan dyrast


Läs mer

Klomp: Spara inte på tillagningskök


Läs mer

KD: Låt egna anställda tolka


Läs mer

Segersam (KD): ”Målen måste kunna nås”


Läs mer

Bygg upp beroendevård för barn


Läs mer

KD föreslår en differentiering


Läs mer

Ta cyberstriden!


Läs mer

Nej till tvångskvoterad föräldraförsäkring!


Läs mer

Budgetfullmäktige i Uppsala kommun


Läs mer

Villkora Palestinas bistånd


Läs mer

Uppsala läns delegation på Rikstinget


Läs mer

KD i Uppsala kommun har presenterat budget


Läs mer

Interpellation gällande Uppsala kommuns intressen gentemot Sverigeförhandlingen och staten


Läs mer

Motion angående Gatumat i Uppsala


Läs mer

Minskade barngrupper i Knivsta


Läs mer

Uppsala kan bättre!


Läs mer

Nedläggningen av Omtanken är vårdslös!


Läs mer

Se bilder från vår Brysselresa!


Läs mer

Lyssna på debatten!


Läs mer

Lägg inte ned Omtanken!


Läs mer

Interpellation om palliativ vård


Läs mer

Lägg inte energin på högriskprojekt!


Läs mer

Stå upp för familjen på första maj!


Läs mer

Distriktet nominerar Ebba Busch Thor!


Läs mer

Ett landstingsråds erfarenhet av samarbete med kommunalrådet Ebba Busch Thor


Läs mer

Orättvist monopol


Läs mer

Uppsala lokalavdelning nominerar Ebba Busch Thor!


Läs mer

Angående Uppsala kommuns budget


Läs mer

Uppsaladistriktets höststämma


Läs mer

Munhälsan viktig för totalhälsan


Läs mer

Rädda och utveckla RUT!


Läs mer