• Nu möjliggörs ny upphandling av tågtrafiken

  Region Uppsala äger Mälardalstrafik, tillsammans med ytterligare fem regioner i Mälardalsområdet. Såväl styre som opposition i Region Uppsala står bakom besluten som ledde till Mälardalstrafiks bildande och de avtal som bolaget sedermera tecknade med MTR som utförare av trafiken. Att binda ihop Mälardalen med tågtrafik var ett viktigt vägval som stärker hela Mälardalen.

  Att trafiken inte rullat som vi vare sig beställt eller önskat är ingen hemlighet. Många resenärer i vårt län har drabbats extra hårt av såväl neddragen turtäthet som oförutsägbara ändringar som tex inställda avgångar. Vi är inte nöjda. Naturligtvis är vi inte nöjda! Vi vill att resenärer ska vara trygga med att tågen går – som tåget.

  En del har frågat varför inte Region Uppsala pressat Mälardalstrafik till att säga upp avtalet med MTR. En rimlig fråga med ett komplicerat svar. 

  En viktig orsak till att tågen inte gått, eller går, som önskat är bristen på lokförare. Detta är inte något som ändras över natt även om en ny utförare får uppdraget: för att behovet av stabil tågtrafik ska kunna tillgodoses behövs det fortfarande många, många fler som vill arbeta som lokförare. 

  En annan viktig orsak är att tågtrafiken befinner sig i en komplex struktur med väldigt långa tidsperspektiv. Det existerar helt enkelt inga quick fix i tågens värld.

  Mälardalstrafiks avtal med MTR är tecknat till december 2029. För att ge bolaget möjligheten att arbeta proaktivt behöver flera verktyg finnas tillgängliga. Ett sådant är att man idag, måndag 16 oktober, publicerats en annons i EU’s webb-tidning TED. Publiceringen sker enligt EU:s gällande regler och behöver ske minst ett år innan ett eventuellt anbudsförfarande för ny trafikupphandling kan inledas. I och med dagens publicering finns möjligheten att tågen från och med december 2026 körs under nya avtal.

  Dagens annons är ett viktigt steg på vägen mot en pålitlig tågtrafik i Uppsala län.

  FRIDA BJÖRK
  Vice ordf. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
  Region Uppsala 

  Fotograf Angelica Klang