Underskott för Akademiska

S och MP gick till val på kortare köer och ordning i ekonomin. Köerna är längre än någonsin och nu visar det sig också att Akademiska sjukhuset tagit 125 milj kr för mycket i betalt för vård de sålt till andra landsting. De räknar nu med att gå 150 milj kr i underskott i år. Det innebär att de nästa år måste spara ytterligare 125 milj kr.

Orsaken till de felaktiga fakturorna är brister i de interna IT rutinerna. Eftersom instruktionerna om vilken prislista som ska läggas in i IT-systemet bara har skett muntligt har det helt enkelt blivit fel. De felaktiga fakturorna visar tydligt att IT-säkerhet inte bara handlar om att skydda sig mot intrång utifrån. Det är bra med en säker brandvägg men den skyddar inte mot dåliga interna rutiner. Jag begärde omedelbart att regiondirektören ska gå igenom alla interna rutiner som rör debitering. Det är naturligtvis oacceptabelt det inte skett skriftliga beställningar. Risken för missförstånd är annars uppenbar.

KD i Region Uppsala anser det att det är ännu viktigare att inte bygga ett nytt produktionskök och konferenscenter på Akademiska sjukhuset för 125 milj kr. Akademiska sjukhuset har ju tydligt deklarerat att de inte vill bygga ett nytt kök utan prioriterar vårdlokaler. Undersökningar visar dessutom att patienterna är mycket nöjda med maten. Det är alltid viktigt att vända på varje krona och att i nuläget tvinga på sjukhuset ett nytt kök som de inte vill ha kan vi från KD inte acceptera.

 


Alliansen röstar nej till att säga upp avtal med Frälsningsarmén om härbärge


Läs mer

Kristdemokraterna säger nej till fördubblad budget för konstmuseet


Läs mer

Uppsalas ökade brottslighet måste tas på större allvar


Läs mer

Våra äldre förtjänar en värdig ålderdom


Läs mer

Alliansgemensamt ja till förändrade insatser för socialt utsatta EU-medborgare


Läs mer

Ny biblioteksplan antagen


Läs mer

KD kräver statlig granskning av vården i Region Uppsala


Läs mer

Bygg trädgårdsstäder i Uppsala


Läs mer

Kristdemokraternas förslag om att motverka antisemitism röstades ned av en enig rödgrön majoritet


Läs mer

Kommunen behöver bli bättre på att använda sina resurser mer effektivt


Läs mer

Kristdemokraterna hoppar på tåget – positiva till fyrspår


Läs mer

Kristdemokraterna stödjer förslag om långsiktig investering av Uppsala Eventcenter


Läs mer

Kristdemokraterna i Uppsala presenterar förslag till regionlistor


Läs mer

Kristdemokraterna i Uppsala presenterar förslag till riksdagslista


Läs mer

Kristdemokraterna kritiska till bristfälligt avtal om fyrspår


Läs mer

KD forsatt mest ansvarstagande för äldre


Läs mer

Så vill vi ha framtidens primärvård


Läs mer

En rödgrön utgiftsexplosion före kristdemokratiskt ansvarstagande


Läs mer

Rödgröna glömmer de äldre


Läs mer

Arbetsmiljöcertifiera sjukvården


Läs mer

Uppsala står värd för KD:s riksting 2017


Läs mer

Kristdemokraterna i Uppsala kommun presenterar mål och budget för 2018


Läs mer

Uppsalas vänsterkoalition gör besparingar på samhällets utsatta


Läs mer

Fokus bör ligga på att motarbeta förluster istället för vinster i välfärden.


Läs mer

Kristdemokraternas medlemsomröstning färdigräknad


Läs mer

(KD): Nej till fortsatt restaurering av Nya Studenternas


Läs mer

Alliansen i gemensamt utspel: Skrota Arbetsförmedlingen


Läs mer

Bevara Stabbys grönområden – bygg trädgårdsstad!


Läs mer

Framtida planer för Stabby


Läs mer

(KD): Dags för Nya Uppsala


Läs mer

Ytterligare ett rödgrönt svek mot samhällets utsatta medborgare


Läs mer

(KD): Barngrupperna i Börjetull blir för stora


Läs mer

Alliansens trygghetspaket: 20 miljoner till Uppsala


Läs mer

Seger för KD – får rätt om BUP i Östhammar


Läs mer

(KD): Så vill vi göra Gottsunda tryggare


Läs mer

(KD): Öppna fler Träffpunkter för de som är 65+


Läs mer

Lediga tjänster hos Kristdemokraterna Uppsala kommun och län


Läs mer

(KD): Nu är det nog – sätt in alla medel mot brottsligheten


Läs mer

(KD): Hur går det med kommunala ordningsvakter?


Läs mer

(KD): Dags att agera mot brottsligheten vid resecentrum


Läs mer

Vi söker deltagare till spetsutbildning!


Läs mer

(KD): Socialismen slår mot de svagaste


Läs mer

(KD): Inför palliativt team för kommunens äldreboenden


Läs mer

(KD): Vi har allvarligare problem i Uppsala än könssuffix


Läs mer

(KD): Stoppa heroinvågen i Uppsala – nu


Läs mer

Inför palliativt vårdteam för våra äldreboenden


Läs mer

(KD): Inga bilar ska brinna i Uppsala


Läs mer

KD Uppsala bakom motion om migrationspolitik


Läs mer

Fråga om minskad statlig ersättning


Läs mer

KD-kravet: Granska arbetsmiljön inom barnomsorgen


Läs mer

KD motsätter sig den bilfientliga politiken


Läs mer

Interpellation angående bättre vård vid livets slut i Uppsalas äldreomsorg


Läs mer

KD får ökat stöd i Uppsala


Läs mer

Kristdemokraterna visar vägen!


Läs mer

KD: Anställ 10 kommunala ordningsvakter


Läs mer

Kristdemokraternas budget för 2017


Läs mer

Nya seniorträffpunkter i Uppsala kommun


Läs mer

Hårda kravet från KD: Bygg 700 modulhus i Uppsala


Läs mer

Politikutveckling: migration


Läs mer

Segersam (KD): ”Jag häpnar”


Läs mer

Oscarsson: Nej till Nord Stream 2


Läs mer

Vänsterfeministerna får polisen att förringa övergreppen


Läs mer

KD kräver modigare handlingsplan mot våldsbejakande islamistisk extremism


Läs mer

Ordning och reda i mottagandet – KD vill flytta över ensamkommande


Läs mer

Modersmålsbeslut måste grundas på kunskap


Läs mer

Sundmark (KD) tar plats i jämställdhetsråd – är inte feminist


Läs mer

KD: Trygghetskameror räcker inte!


Läs mer

KD: Vänstern slår sönder en av Sveriges bästa egenregier


Läs mer

Landstinget presenterar budget


Läs mer

Fortsatt fel att köpa eget vindkraftverk


Läs mer

Uppmärksamma våra toppidrottare


Läs mer

Låt barnen stanna i Uppsala


Läs mer

Segersam (KD): Skulle blivit informerade om friskola


Läs mer

Kampanj: Trygghet


Läs mer

Wisell (KD): Beslutet försvårar livspusslet


Läs mer

Årsredovisning: Jonas Segersam (KD)


Läs mer

Segersam: Planera för småbåtshamn och utveckla sjötrafiken


Läs mer

Motion angående DDR-konsten


Läs mer

Interpellation om placering av flyktingar i familjehem


Läs mer

Initiera förebyggande åtgärder som kan förhindra våldsdåd


Läs mer

Segersam: Anta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism


Läs mer

Segersam: Uppsalas bygganmälan dyrast


Läs mer

Klomp: Spara inte på tillagningskök


Läs mer

KD: Låt egna anställda tolka


Läs mer

Segersam (KD): ”Målen måste kunna nås”


Läs mer

Bygg upp beroendevård för barn


Läs mer

KD föreslår en differentiering


Läs mer

Ta cyberstriden!


Läs mer

Nej till tvångskvoterad föräldraförsäkring!


Läs mer

Budgetfullmäktige i Uppsala kommun


Läs mer

Villkora Palestinas bistånd


Läs mer

Uppsala läns delegation på Rikstinget


Läs mer

KD i Uppsala kommun har presenterat budget


Läs mer

Interpellation gällande Uppsala kommuns intressen gentemot Sverigeförhandlingen och staten


Läs mer

Motion angående Gatumat i Uppsala


Läs mer

Minskade barngrupper i Knivsta


Läs mer

Uppsala kan bättre!


Läs mer

Nedläggningen av Omtanken är vårdslös!


Läs mer

Se bilder från vår Brysselresa!


Läs mer

Lyssna på debatten!


Läs mer