• Allians för Kalmar: Tryggheten och kvalitét

  allians för kalmar

  Allians för Kalmars gruppledare: Inger Hillmansson(FP), Christina Fosnes (M) och Christopher Dywik (KD).

  Som vår första gemensamma fråga i Allians för Kalmar inför kommande mandatperiod, har vi fördjupat oss i äldreomsorgen och om vad som kan förbättras för de äldre och för dem som jobbar inom äldreomsorgen.

  – Nu samlar vi Allians för Kalmar för att utveckla vår stad som attraktiv boendeort. Det ska vara tryggt att åldras i Kalmar med en bra äldreomsorg för alla, säger Christina Fosnes (M).

  Vi har tillsammans varit ute och besökt omsorgsförvaltningen och fördjupat oss i ekonomin, träffat fackliga företrädare samt gjort verksamhetsbesök och pratat med äldre och personal för att få bättre inblick hur de ser på sin vardag och arbetssituation.

  – Vi vill genomföra verklig valfrihet för Kalmars invånare. Med Allians för Kalmar är kommunen till för människors behov och inte tvärtom, och självklart ska vi också i omsorgen få välja vad vi vill äta och annat som vi själva vill bestämma över, säger Inger Hilmansson (FP).

  Det här är vår början på ett gott samarbete som vi också ser är en förutsättning för att kunna utveckla Kalmar till att bli den attraktiva boendeort som är nödvändig för att kunna växa som stad med en genomtänkt och tydlig politik. Kalmar ska vara en bra stad att åldras i.

  – Vi vill göra omsorgen till en attraktiv arbetsplats. I en verksamhet där de anställda mår bra, har goda arbetsvillkor och trivs blir också tryggheten och kvalitén för de äldre högre. Det arbete som sker närmast den äldre måste lyftas fram och det kommer vi att göra om vi får förtroende att leda kommunen efter valet, avslutar Christopher Dywik (KD).