• Vad hände med Krusentiernska gårdens ekonomi?

  Fredrik Sjömar (KD) ställer en Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S)|

  Den 13 december 2017 inkommer en skrivelse från ordföranden för styrelsen i Stiftelsen Krusentiernska gården till Kultur- och Fritidsförvaltningen. Skrivelsen är daterad samma dag som den inkom, vilket var dagen innan Kultur- och Fritidsnämnden hade sitt sista sammanträde för året. Samma sammanträde som nämnden förväntades att fatta beslut i frågan och skjuta till mer pengar.

   

  Nämnden fick reda på det först under sittande möte och av naturliga skäl hade förvaltningen inte hunnit förbereda något beslut.

  I skrivelsen ansöker man om en omgående utbetalning på 300 000 kr för att kunna klara av löner och semesterutbetalningar! På bankkontot fanns för dagen 34 000 kr, och man hade leverantörsskulder på 106 000 som inte var betalda. Man hade löneutbetalningar att göra december, januari och februari.

  I skrivelsen skriver man att man hållit kommunen kontinuerligt informerad och förvarnat om det ekonomiska läget för stiftelsen. Man hävdar också att man inte har haft några oförutsedda utgifter. Alliansens ledamöter valde i nämnden att lägga ner våra röster, inte för att vi ställer oss emot extra pengar till Krusentiernska utan för att vi anser att frågan inte var korrekt hanterad.

  De flesta av oss har varit medvetna om att den ekonomiska situationen för Krusentiernska har varit allvarlig. Få av oss verkar dock ha vetat att den var så pass allvarlig att man saknade pengar att överhuvudtaget kunna betala sina anställdas löner. Men ska man lita på stiftelsen så har kommunen varit väl medveten och informerad. Vilket är högst anmärkningsvärt då det är information som inte fördes vidare till den nämnd som senare blev ansvarig för ”räddningsaktionen”. Detta är inte ett acceptabelt sätt att behandla sina anställda på. Samtidigt kan vi också läsa att teatern har fått sänkt hyra, vilket lär försämra stiftelsens ekonomi ytterligare. Kommer vi att hamna i samma situation det här året, men med mer pengar som kommer behöva skjutas till?

  Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):

  – När blev kommunen medveten om att Krusentiernska gården inte skulle ha pengar att betala sina anställdas decemberlöner och vilken dialog har förts med stiftelsen angående detta?
  – Är det kommunen eller stiftelsens styrelse som skött förhandlingarna med teatern?
  – Vilka åtgärder tänker du vidta med anledning av Krusentiernska gårdens ekonomi?


  Fredrik Sjömar (KD)