• Angående byte av Kalmar stadsvapen

  Christopher Dywik (KD) ställer En Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson (S) 

  Under tisdagen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en ny grafisk profil för Kalmar kommun i enlighet med ett bifogat koncept och en idéskiss.

  Att Kalmar kommuns förvaltningar ska använda samma grafiska profil är självklar varför det givetvis kan vara klokt att se över hur detta fungerar. Men varför Kalmars anrika stadsvapen ska bytas ut mot en tråkig, själlös vägskylt är mindre förståeligt.

  Vi kristdemokrater anser att de förändringar som görs ska göras med respekt för vår historia och tidigare generationers värv.

  Det innebär i detta fall att den blasonering som reglerar kommunvapnets utseende ska respekteras. Denna lyder: I fält av silver ett krenelerat rött borgtorn med port och fönster av guld, uppskjutande från en av vågskura bildad, blå stam och på sidor åtföljt av en sexuddig, röd stjärna.

  Enligt rådande lagstiftning framgår att yttrande (och godkännande) ska inhämtas ifrån Statens heraldiska nämnd vid förändringar av kommunvapen.

  Med anledning av det ställer jag följande fråga:
  – Har man inför beslutet i KS-AU inhämtat yttrande ifrån Statens heraldiska nämnd kring majoritetens förslag till nytt kommunvapen?