• Gör Kvarnholmen vackrare och mer tillgängligt

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik och kommunfullmäktigeledamot Carolina Almeborg motionerar om behovet att tillgänglighetsanpassa Kvarnholmen|

  Kvarnholmen är tillsammans med Kalmar slott och Gamla stan en vital del av Kalmar kommuns ansikte utåt, en vacker historisk miljö med vackra stenlagda gator för turister och boende att strosa i.

  Tyvärr har stadens kullerstensgator under senare år blivit allt mer problematisk för delar av befolkningen. I takt med att fler och fler restauranger skaffar trevliga uteserveringar, så har det också inneburit att gående har hänvisats ifrån kanternas mer platta stenläggning till gatornas mer traditionella kullerstensläggning mitt i gatan. Detta har medfört att framkomligheten avsevärt försämrats för den som har rullstol, permobil eller rullator.

  Med anledning av detta föreslår vi att kommunfullmäktige ger Servicenämnden i uppdrag att ta fram en färdplan för en tillgänglighetsanpassning av Kvarnholmen genom en omläggning av Kvarnholmens traditionella kullerstenar till gatornas kanter och etablera ett slätt stenlagt gångstråk mitt i gatan. Vi är fullt medvetna om att förslaget är både dyrt och tidsödande, varför vi föreslår att arbetet sker succesivt med start på de mest frekvent använda gatorna: Storgatan och därefter Kaggensgatan (så långt som gatan är stenlagd). Detta innebär också att kommunen äntligen får en chans att åtgärda den myriad av olika sorters stenläggning som präglar Kvarnholmens gator.

  Med anledning av det föreslår vi kommunfullmäktige:
  – Att ge Servicenämnden i uppdrag att tillgänglighetsanpassa Kvarnholmen genom en omläggning av Kvarnholmens kullerstenar till gatornas kanter och etablering av ett slätt stenlagt gångstråk mitt i gatan.