• Varför finns det inget porrfilter på Kalmars skolor?

  Christopher Dywik och Fredrik Sjömar ställer idag två likalydande ”Enkla frågor” till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) och Södermöre Kommundelsnämnds Ordförande Elisabeth Gustavsson (S)|

  Åldern då många barn kommer i kontakt med pornografi sjunker allt längre ner i åldrarna. Porren blir i sig också allt grövre. Det finns en politisk enighet bland de flesta riksdagspartierna om att barn inte skall komma i kontakt med porr i skolans värld. Ändå har Kalmar kommun valt att inte installera ett porrfilter på kommunens skolor. Varför?

  Genomsnittet för när många barn aktivt börjar konsumera porr är idag 12 år för killar och strax under 14 år för tjejer. Alltså i regel innan skolans sexualundervisning börjar komma igång på riktigt. Många barn börjar alltså lära sig om sexualitet genom pornografin istället för genom skolans sexualundervisning eller genom samtal med sina föräldrar. Något som riskerar att ge en kraftigt förvrängd bild av vad det faktiskt innebär. Porren blir också allt grövre.

  Tyvärr har det också visat sig att många barn också kommer i kontakt med genom skolans värld. Vi har också hört vittnesmål från flickor om hur pojkar tittat på porr på skolans datorer när läraren är bortvänd.

  Frågan om ett porrfilter på skolor har börjat diskuteras allt mer. En grupp föräldrar har sedan årsskiftet samlat ihop över 23 000 namn under hastaggen #porrfribarndom. Frågan om att införa ett filter på alla Sveriges skolor har också väckts i riksdagen där det rådde en politisk enighet om att porr inte hörde hemma i skolan men en majoritet ansåg att frågan hörde hemma hos kommunerna.

  När Sveriges Radio Kalmar undersökte frågan visade det sig att sex av tio kommuner i Kalmar län hade ett sådant här filter, dock inte Kalmar.

  Med anledning av detta ställer vi följande Enkla fråga till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) och Södermöre Kommundelsnämnds Ordförande Elisabeth Gustavsson (S) :

  – Varför har Kalmar kommun/Södermöre kommundelsförvaltning valt att inte installera ett porrfilter på kommunens skolor?