• Varför ta in arkeologer utifrån – när vi kan göra det?

  Christopher Dywik (KD) ställer en ”Enkel fråga” till Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande Mattias Adolfson (S) |

  För ungefär en vecka sedan rapporterades det att undersökningar av marken på södra delen av Fredriksskansområdet har visat att det finns strukturer kvar som kan härröra från det gamla försvarsverket från 1700-talet, och att det ska grävas ut. Mycket spännande, jag ser fram emot resultatet.

  Tyvärr finns det dock en mindre rolig detalj i det hela. Länsstyrelsen har valt att lägga arkeologiuppdraget på Arkeologerna, från Statens historiska museum.

  Jag beklagar detta då Kalmar läns museums arkeologer inte bara har den adekvata kompetensen, de skulle också kunna utföra uppdraget till ett pris som är 10–20% lägre än Arkeologernas eftersom de finns på plats i Kalmar, inte debiterar resor och traktamenten samt arbetar med moderna digitala metoder.

  Kommunen kan inte själva välja utförare men ändå framföra önskemål till länsstyrelsen om utförare.

  Med anledning av det vill jag fråga:
  – Har Kalmar kommun framfört önskemål om att uppdraget bör läggas på Kalmar läns museum, och om inte, varför?

  Övrig info: 
  Christopher Dywik är vice Ordförande i Kalmar läns museums styrelse