• Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm

    Kristdemokraterna beklagar bygglovsbeskedet för en 21-meters mast på naturområdet mellan gamla brandstationen och Sockenmagasinet. Placeringen hotar en ortens vackra kulturmiljön. Vi välkomnar därför att både Hembygdsföreningen och Svenska kyrkan överklagat ärendet. Det säger Christopher Dywik, vice ordförande i Södermöre kommundelsnämnd tillika Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun.

    – Vi vänder oss också mot bristen på samråd på orten och diskussion med Södermöre kommundelsnämnd om det aktuella ärendet. Södermöre kommundelsnämnd under nästan två decennier arbetat för att stärka centrumkänslan i Ljungbyholm och uppmuntrat och välkomnat framlyftandet av denna vackra kulturmiljö med kombinationen grönska, vatten, gärdsgårdar och byggnader såsom den vackra medeltidskyrkan och de rödmålade församlingshemmet, Gamla brandstationen och Sockenmagasinet.

    – Placeringen av en 21 meters mast mitt i denna vackra miljö går stick i stäv med denna strävan och dess placering mitt i detta – istället för på en mer undanskymd plats – hotar kulturmiljön och skadar den samverkan och samsyn som under lång tid byggts upp mellan politiken och ortens ideella krafter.

    – Ljungbyholms historiska kulturmiljö är inte ett hinder för utveckling och tillväxt, tvärtom är det en del av bygdens styrka. Genom att lyfta fram och stärka dess karaktär så ökar trygghet och trivseln – och gör orten mer attraktiv.