• KD fortsatt kritisk mot ”nytt kommunvapen”

    Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommernterar  majoritetens förslag till ”nytt kommunvapen” |

    Under 2017 presenterade majoriteten ett förslag på en ny grafisk profil och logga som skulle ersätta användandet av Kalmars kommunvapen i all intern och extern kommunikation. Efter hård kritik från KD, allmänheten såväl som Statsheraldikern återremitterades ärendet. På måndag kommer kommunfullmäktige klubba kommunstyrelsens nya förslag. Samtliga partier förväntas löstade ja, utom KD.

    – Från KD:s sida har det aldrig varit frågan om att klamra sig fast vid någon specifik version av kommunvapnet, utan att kommunen måste visa respekt för Kalmars 700-åriga kulturarv och följa de heraldiska reglerna när man förändrar.

    – Vår grundläggande kritik från 2017 kvarstår. Vi säger fortsatt nej till att ersätta Kalmar kommunvapen med en blek avritad kopia i blått eller vitt. Dels för att det innebär en onödig kostnad att på detta sätt förändra för förändringens skull. Dels för att användandet av flera olika ”versioner av kommunvapnet” parallellt förvirrar och ger ett splittrat intryck. En uppfattning som ockå delas av Statsheraldikern: Läs här. 

    – Vi är också djupt kritiska mot majoritetens brist på respekt för den demokratiska processen. 2017 lovade kommunalrådet Johan Persson (S) att inga förändringar av kommunens grafiska profil skulle ske fören vi beslutat om densamma. Men trots detta påbörjade kommunen redan under 2017 implementeringen av det nya blå/vita loggan, som då sades skulle ersätta kommunvapnet i all intern och extern kommunikation. Det är under all kritik!