• Hur informerar Kalmar kommun allmänheten?

    Christopher Dywik (KD) ställer En Enkel fråga till Kalmar Vattens ordförande Steve Sjögren (S)|

    Kalmar Vatten AB har infört bevattningsförbud under tiden 12 maj – 27 juni eftersom grundvattennivåerna är så låga. Den 18 maj publicerade Kalmar kommun om detta på Kalmar.se.

    Det är bra att information likt detta är lätt att hitta. Men merparten av medborgarna tittar dagligen inte in på Kalmar kommuns hemsida, varför det är viktigt att kommunen informerar via olika ”kanaler”. Flertalet finns att välja på som t.ex. radio, tidningar, brev och sms.

    Med anledning av det vill jag fråga: 

    – Hur informerar och beivrar Kalmar kommun allmänheten vid till exempelvis vattningsförbud?