• Angående effekterna av de stängda vårdplatserna på länets sjukhus

    Bengt-Olof Roos (KD) ställer en interpellation till kommunalrådet Johan Persson (S) – vidaresänt till Omsorgsnämndens Ordförande Michael Ländin (S) |

    Den rödgröna politiska majoriteten i landstinget har nyligen meddelat att 72 vårdplatser på länets tre sjukhus ska förbli stängda i första hand fram till årets slut. Den är en s.k. förlängd sommarstängning vilket betyder att dessa vårdplatser vid utgången av året varit stängda över ett halvår. Detta är oacceptabelt då det inte ens gjorts någon konsekvensanalys av så omfattande neddragningar. Patienterna blir ju inte friska för att vårdplatser stängs då måste de ha vård någon annanstans. Eftersom de flesta av patienterna är äldre så blir det ju i första hand kommunerna som måste ta ansvar för deras vård.

    Med anledning av ovanstående vill jag rikta följande frågor till Kalmars kommunalråd Johan Persson (S):

    – Har det förekommit någon kontakt med kommunen från landstingets sida för att informera om stängningarna?
    – Finns det i dagsläget korttidsvårdplatser för att ta emot personer som behöver vård?