• KD – djupt kritiska till ”jämställdhetsstrategi”

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar kommunstyrelsens beslut att godkänna majoritetens bristfälliga jämställdhetsplan|

  Jämställdhetsperspektiv och HBTQ-perspektiv saknas, politiskt tillrättalagd, brist på konkreta uppdrag, mål och uppföljning. En vild blandning av saker kommunen kan och bör jobba med och nationella frågor – samt frågor som familjen bäst bestämmer om själva vid köksbordet. KD:s kritik mot kommunens nya jämställdhetsstrategi är inte nådig.

  – För oss kristdemokrater är kommunens jämställdhetsarbete oerhört viktigt. Alla som bor och verkar i Kalmarbygden ska behandlas med respekt och få samma hjälp och stöd oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Så är det tyvärr inte i dagsläget, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

  Kristdemokraterna har under flera års tid drivit frågan om att ta fram en handlingsplan mot våld i nära relationer, något som majoriteten röstat ner gång efter gång. Allt fokus ska av politiska skäl ligga på mäns våld mot kvinnor.

  – Mäns våld mot kvinnor är det grövsta och mest utbredda problemet när det gäller våld i nära relationer, så det är bra att kommunen jobbar så offensivt på det området. Samtidigt rapporterar Brottsförebygganderådet att kvinnors våld mot män är betydligt vanligare än man tidigare trott, samt att våld i samkönade relationer ligger i princip på samma nivå som inom heterosexuella relationer.

  – Det är givetvis något som vi måste ta på största allvar. Därför tycker vi att det är en självklarhet att dessa individer ska få samma hjälp och stöd, som kommunen ger till kvinnor när män är förövarna. Därför har vi föreslagit att Kalmar kommun utöver sitt arbete gentemot denna grupp, även ska ”Verka för att utveckla ett verkningsfullt arbete för att förebygga och bryta kvinnors våld mot män, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld”, avslutar Dywik (KD).