• KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress

    Under veckan har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) haft kongressen i Linköping. Christopher Dywik (KD), KD:s ombud från Kalmar län tog strid mot Sverigeförhandlingen och dess satsning på höghastighetståg.

    – Vi måste stoppa Sverigeförhandlings vanvettiga satsningar på höghastighetståg. Förslaget hotar att dränera statens kassa och tränga undan andra nödvändiga investeringar i befintlig infrastruktur, inte minst i eftersatta landsdelar som Kalmar län. De enorma kostnaderna för att genomföra höghastighetsprojektet mellan tre storstäder (vars pendlare står för en ytterst liten del av det totala resandet) beräknas helt enkelt bli oförsvarbart höga med låg miljö- och samhällsnytta per satsad krona, säger Christopher Dywik (KD).

    – Vi kristdemokrater är positiva till en fortsatt upprustning av befintliga järnvägar, samt utbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten i det svenska järnvägsnätet. Men Sverigeförhandlingens prioritering hotar tvärtom att öka infrastrukturklyftan mellan storstadsregionerna och övriga landet.

    – Avslutningsvis beklagar jag att andra partier, såsom SD, som tidigare uttalat stöd för vår linje valde att inte stödja vårt avslagsyrkande. Ibland tycks det vara stor skillnad mellan ord och handling, avslutar Dywik.