• Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm

  Kristdemokraterna beklagar bygglovsbeskedet för en 21-meters mast på naturområdet mellan gamla brandstationen och Sockenmagasinet. Placeringen hotar en ortens vackra kulturmiljön. Vi välkomnar därför att både Hembygdsföreningen och Svenska kyrkan överklagat ärendet. Det säger Christopher Dywik, vice ordförande i Södermöre kommundelsnämnd tillika Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun.

  – Vi vänder oss också mot bristen på samråd på orten och diskussion med Södermöre kom...

 • KD har Kalmars yngsta fullmäktigegrupp

  Kristdemokraterna i Kalmar presenterar stolt sin nya kommunfullmäktigegrupp: Alexander Karsnov, Christopher Dywik (gruppledare) och Carolina Almeborg. Vid valet belönade väljarna KD för vårt hårda arbete, resultat och en tydlig vision för Kalmarbygden. Ett stort tack till alla 2452 som valde att lägga en röst på KD.

  Generationsskifte genomfört och vi är nu inte bara en kristdemokrat mer i kommunfullmäktige- vi har också lägst snittålder av alla partigrupper, vilket bådar gott för framt...

 • Kalmars historia är dess styrka

  Under sommaren blossade debatten om Kalmars kulturhistoriska värden kontra utveckling upp, till följd av att Samhällsbyggnadsnämnden ställt sig positiva till ett P-hus i vallgraven vid fängelset.

  Debatten har nu lagt sig– men såhär några dagar innan valet har frågan troligtvis aldrig varit viktigare.

  Från Kalmar Citys håll har man med rätta uttryckt sin oro över oseriösa alternativ till ett centralt beläget P-hus, som ”supercyckelvägar” och matarbussar från ett P-hus utanför sta...

 • KD slår vakt om Kvarnholmens historiska stadsbild

  Kristdemokraterna är mycket kritiska till hur övriga partier vill utveckla Brandvakten. Samtidigt som det finns många delar i  planen för fastigheten som är mycket välkomna, så finns det andra delar som avskräcker. Att som första byggnad på Kvarnholmen mötas av ett cylinderformat glashus stärker inte Kvarnholmens historiska karaktär(!),oavsett hur mycket gräs det är på dess tak, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

  – Det behövs mer bostäder i Kalmar. Men som go...

 • KD deltog i Nordiska kusträddardagen

  Christopher Dywik och Fredrik Sjömar från KD:s kommunfullmäktigegrupp röjer upp längst med Kalmarkusten |

  Igår deltog Kristdemokraterna i Kalmar i Nordiska kusträddaredagen. Dagen till ära var vi ute och plockade skräp i och längst med den vackra Kalmarkusten.

  – Tyvärr förstör den skrämmande mängden plastpåsar, flaskor, fimpar, glasbitar, batterier och burkar helhetsbilden. Låt oss njuta av våra vackra parker och kustmiljö. Men låt oss också plocka upp vårt skräp, säger Kr...

 • KD fortsatt kritisk mot ”nytt kommunvapen”

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommernterar  majoritetens förslag till ”nytt kommunvapen” |

  Under 2017 presenterade majoriteten ett förslag på en ny grafisk profil och logga som skulle ersätta användandet av Kalmars kommunvapen i all intern och extern kommunikation. Efter hård kritik från KD, allmänheten såväl som Statsheraldikern återremitterades ärendet. På måndag kommer kommunfullmäktige klubba kommunstyrelsens nya förslag. Samtliga partier förväntas lö...