• Hur ska vi utveckla Tvärskog?

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en ”Enkel fråga” till kommunstyrelsens Ordförande Johan Persson (S) om den utlovade utvecklingsplanen för Tvärskog|

  Under 2015 föreslog majoriteten i Södermöre kommundelsnämnd att tredje klass i Tvärskog skulle läggas ner för att kunna genomföra majoritetens osthyvel-besparingar.

  Efter att Kristdemokraterna uppmärksammat de fackliga företrädarna, föräldrar och Bygdegårdsföreningen om vad som stundade (och att man i underlaget till beslutet framställde det som att inga kritiska synpunkter fanns från dessa), så följde en massiv kritik ifrån ortens föräldrar. Slutligen valde man att skrota förslaget och spara på annat håll.

  I och med detta beslut lovade man dock ortens befolkning att man inom kort skulle ta fram en utvecklingsplan för orten.

  Min fråga är därför:
  Hur har processen med att ta fram en utvecklingsplan för Tvärskog gått och när kommer den presenteras?