• Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde

    Tre stora områden för vindkraftsändamål – med upp till 95 verk- planeras som bekant utanför i Läckeby, Rockneby och Bäckebo. KD har besökt området och flera gånger samtalat med närboende som är mycket oroliga för uppförande av så många och så stora verk i ett populärt friluftsområde som är känt för sitt rika djurliv med rödlistade fladdermöss och särskilt skyddsvärda fågelarter.

    – Ska det vara möjligt att upprätthålla balansen mellan olika intressen på landsbygden så krävs ...