• KD har Kalmars yngsta fullmäktigegrupp

  Kristdemokraterna i Kalmar presenterar stolt sin nya kommunfullmäktigegrupp: Alexander Karsnov, Christopher Dywik (gruppledare) och Carolina Almeborg. Vid valet belönade väljarna KD för vårt hårda arbete, resultat och en tydlig vision för Kalmarbygden. Ett stort tack till alla 2452 som valde att lägga en röst på KD.

  Generationsskifte genomfört och vi är nu inte bara en kristdemokrat mer i kommunfullmäktige- vi har också lägst snittålder av alla partigrupper, vilket bådar gott för framt...

 • Vilken introduktion får våra nyanlända egentligen?

  Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) |

  Sverige står inför en enorm utmaning till följd av den värsta flyktingkrisen i modern tid och en misslyckad integration. Vår möjlighet att ha ett generöst flyktingmottagande även i framtiden, är beroende av på vilket sätt vi tar hand om de som redan har kommit hit.

  Som kristdemokrat är jag stolt över att Sverige har tagit ett stort ansvar under denna fruktansvärda kris. Men ett humant och ansv...

 • Vad gör Kalmar för att motverka könsstympning?

  Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) |

  Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beräknas mellan 130 och 140 miljoner kvinnor och flickor världen över ha utsatts för könsstympning.

  I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor förbjudet, oavsett om ingreppet genomförs i Sverige eller utomlands. Men trots detta beräknar Socialstyrelsen att närmare 38 000 flickor och kvinnor, med rötterna i Afrika och Mellanös...

 • Ska Kalmar intensifiera sitt värdegrundsarbete?

  Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Barn- och Ungdomsnämndens Ordförande Lasse Johansson(S) |

  Kvinnors och mäns lika värde är en grundbult i det svenska samhället. Våld och kränkningar får aldrig ursäktas eller urskuldas. Oavsett om de sker på våra torg, våra skolor eller i våra hem.

  Det finns de som vill göra nyårshelgens övergrepp till en fråga om etnicitet. Det är inte det. Det är en fråga om värderingar. Sverige har kämpat hårt de senaste hundra åren för att b...