• Varför finns det ingen återvinningsstation i Ljungbyholm?

  Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande |

  Den 13:e maj stängde återvinningsstationen i Ljungbyholm på grund av att den nya sporthallen började byggas på den plats där den tidigare legat. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB) – hänvisas då till en plats bakom ICA Stinsen.

  Snart visar det sig dock att det inte alls är möjlighet att bygga upp återvinningsstationen på denna plats, på grund av att ICA Stinsen redan har ett bygglov för att bygga ut där(!). Följden blir att Ljungbyholm, Södermöre kommundelens största samhälle har varit utan återvinningscentral i snart ett halvår, något som både skapar irritation på bygden och ett ökat tryck på återvinningsstationerna i Rinkabyholm och Melltorp.

  Flertalet alternativa platser har undersökts och rekommenderats av Södermöre kommundel och FTI och samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar nu enligt uppgift intensivt med att lösa situationen. Enligt uppgift kan en lösning, med ett tillfälligt bygglov hittas allra tidigast om 1-2 månader. Situationen är allt annat än optimal.

  Men anledning av det har jag ställt följande fråga till majoriteten:
  – Hur en sådan här situation över huvud taget har kunnat uppkomma och vilka åtgärder som har gjorts för att förhindra att något liknande sker igen?