• Dags för en ny vindkraftspolicy

  Under morgondagens kommunstyrelse kommer ett uppdrag att uppdatera kommunens föråldrade vindkraftsplan äntligen ges.
  – Det är ett bra första steg! Men vi måste också slå fast minsta avstånd till bostäder/fritidshus och sammanhållen bebyggelse till 1500 m och 35 decibel. Samt att vi givetvis inte ska ge tillstånd till några nya verk förrän planen har uppdaterats, säger Kristdemokraternas gruppledare, Christopher Dywik.

  KD har flera gånger under mandatperioden lyft behovet av en skyndsam uppdatering av planen, då den inte hängt med i den tekniska utvecklingen. Samt att inga nya verk bör uppföras med dagens föråldrade plan som grund. Majoritetens företrädare har flera gånger under mandatperioden hävdat att en uppdatering av vindkraftsplanen har påbörjats, för att sedan svänga till att den snart ska påbörjats när man påpekat att så inte är fallet.

  – För Kristdemokraterna är det en självklarhet att markägare som så vill, ska kunna bygga vindkraftsverk på sin mark. Men också att djur, natur och övriga boende i närheten inte får drabbas negativt av etableringen. Vi har därför under dagen lämnat in en motion som tar ett bredare grepp kring frågan, säger Dywik(KD).

  – Vi vill också passa på att påminna väljarna om att de röd-gröna vill avskaffa det kommunala vetot – något som den sittande majoriteten valde att inte yttra sig kring när frågan var ute på remiss. Det kan innebära att platser samtliga partier i Kalmar bedömt vara olämpliga för vindkraftsverk – helt plötsligt är lämpliga igen, avslutar Dywik.


  Kristdemokraterna har även lämnat in en motion i frågan:

  Motion – Dags för en ny vindkraftspolicy