• Starkare polis – bättre brottsbekämpning

  Polisen är i kris. Vi har den lägsta polistätheten på 10 år. Förra året anmäldes över 1,5 miljoner brott. Det slås rekord i både bilbränder och dödsskjutningar. För att lösa brotten behöver polisen få mer resurser i hela landet och fler synliga poliser. Så även i Kalmar län. Med Kristdemokraternas reformer kan vi lösa krisen.

  # 10 000 fler poliser, inte bara polisanställda, i främst yttre tjänst.

  # 5 000 kronor mer i lön för poliser i kärnverksamheten. Just nu slutar rekordmånga poliser i förtid. Med vår kraftfulla lönesatsning kan vi locka tillbaka poliser.

  # Slopa straffrabatterna och avskaffa villkorlig frigivning som sker per automatik. Villkorlig frigivning ska bara kunna ske om man skött sig och deltagit i behandling eller liknande. Att kriminella inte straffas för sina brott är en kränkning mot brottsoffret.

  # Inför nya straff. Dåliga beteenden ska inte passera ostraffade. Vi vill införa vistelseförbud för personer som begår geografiskt knutna brott. Den som säljer narkotika i ett utsatt område ska kunna förbjudas att vistas där. Den som stjäl i en butik ska kunna portas och den som hotar sjukhuspersonal ska kunna förbjudas att uppsöka sjukhuset annat än som vårdsökande.

  # Lokala poliser ska kunna finansieras av kommunerna. Kommuner och landsting lägger 1,6 miljarder på väktartjänster om året. Endast 12 procent av landets kommuner klarar sig utan väktare. I vissa delar av landet har kostnaderna ökat med 50 procent sedan 2014. Vi vill finansiera poliser med de pengarna.

  # Inför en ettårig utbildning för lokalpoliser. Det går att korta utbildningstiderna utan att tumma på kraven och det är avgörande för att få ut fler poliser på gatan snabbt, så att poliskrisen kan vändas.

  # Knyt en polis till varje skola. En närvarande polis bygger förtroende, inte minst i utanförskapsområden. Det är en viktig del i det förebyggande arbetet, tillsammans med ökat stöd till föräldrar och civilsamhälle.

  Det här är ett arbete som tar tid. Kristdemokraterna vill att du ska vara trygg på gator och torg. Då måste du kunna lita polisen. Du måste kunna lita på Sverige!

  Lars Adaktusson (KD)
  riksdagskandidat i Kalmar län och Europaparlamentariker

  Andreas Carlson (KD)
  rättspolitisk talesperson

  Christopher Dywik (KD)
  gruppledare för KD i Kalmar kommun