• Får våra äldre vara med och laga mat?

    Enkel fråga till Omsorgsnämndens Ordförande Michael Ländin (S) 2017-04-20

    Äldre förtjänar inte bara att känna sig trygga utan också respekt, värdighet och delaktighet.
    För många äldre har maten varit en stor del av deras vardag, att laga den, att känna dofterna när maten lagas och att äta mat som man själv har lagat. Det stärker också hemkänslan och väcker nyfikenhet. Andra vill kunna sitta i köket och småprata eller spela kort medan de andra lagar mat, precis som de alltid gjort.

    Med anledning av det vill jag fråga:
    – Vilken möjlighet finns det för våra äldre att få vara med och laga mat på våra särskilda boenden och träffpunkter?