• NEJ till hotell som skymmer Kalmar slott

  Under fredagen framkom det att Kalmar kommun och Länsstyrelsen i hemlighet har arbetat fram ett nytt förslag på ett hotell i hamnen. KD ser med oro på att ännu ett dokument vars innehåll har ett stort allmänintresse hemlighetshållits från allmänheten.

  – Att det aktuella förslaget borde ha diarieförts mitt under brinnande valrörelsen gör bara det hela än mer anmärkningsvärt. Det är oerhört allvarligt ur demokratisynpunkt, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

  – Med tanke på att det sedan tidigare gått troll i ärendet, men återkallade och censurerade rapporter och stort allmänintresse för frågan, så var det min ärliga förhoppning att ärendet framöver skulle hanteras med större transparens.

  – Att det sommartid behövs fler övernattningsplatser i Kalmar kommun råder ingen tvekan om. Men ska det byggas nytt på Kvarnholmen måste det givetvis byggas på ett sådant sätt att det inte hotar riksintresset för kulturvård eller förstör en ovärderlig kulturmiljö för all framtiden.

  – Att bygga ett fult rostbrunt hotell som delvis skymmer Kalmar slott är inte rätt väg. Vi i KD säger bestämt NEJ till att behandla vårt gemensamma kulturarv på ett sådant vårdslöst sätt(!), slår Dywik fast.

  – Kalmars historia och historiska kulturmiljö är inte ett hinder för utveckling och tillväxt – tvärtom är det vår styrka. Enligt Visit Sweden finns det ett stort, och outnyttjat intresse ifrån turister att just besöka unika kulturmiljöer. Genom att bevara och stärka Kvarnholmens historiska karaktär – istället för att förstöra den med själlösa glasmonster och rostfärgade betonglådor – kan vi stärka Kalmar som besöksmål. Avslutar Dywik.