• KD-glädje över räddad Cellgrav

    Under veckan rapporterades det att Mark- och miljödomstolen glädjande har beslutat att säga nej till kommunens överklagan om att få bygga ett p-hus i Cellgraven vid fängelset. KD Kalmars gruppledare Christopher Dywik som varit mycket kritisk till kommunens planer att bygga ett p-hus i cellgraven är mycket glad över beslutet.

    – Det känns fantastiskt att denna ovärderliga kulturmiljö nu är räddad. Norra delen av cellgraven är ju en del av ravelinen Prins Carl, en del av Kalmars yttre befästningsverk från 1600-talet, en fornlämning. Därför känns det skönt att vi äntligen kan lägga den här huvudlösa placeringen bakom oss.

    – Samtidigt finns det ett stort behov av fler p-platser i centrala Kalmar. Ett centralt beläget P-hus är nödvändigt för city-handeln och en levande stadskärna! KD har därför länge förordat en alternativ placering på en mindre känslig plats som vid Stagneliusskolan och/eller på fyllnadsmassorna vid kvarteren Bönhasen och Lustgården (Södra Kanalgatan).

    – Så sent som den 25:e februari ställde jag en Enkel fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande om huruvida det inte vore dags att släppa planerna på ett P-hus i Cellgraven, och istället fokusera på just de här platserna (som han nu nämner som alternativ). Det avfärdades då. Men det är bra alternativ som skulle göra det möjligt att förnya och utveckla Kalmar med respekt för vårt historiska arv.