• När kommer den utlovade familjecentralen stå färdig i Lindsdal?

  Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson (S) |

  Familjecentralerna fyller en viktig funktion i samhället. Där kan föräldrar utbyta erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra föräldrar. Där samverkar öppen förskola, socialtjänst, mödrahälsovård och barnhälsovård i gemensamma lokaler för att utifrån familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar.

  I norra delen av Kalmar kommun saknas det dessvärre fortfarande en familjecentral. Lindsdal, Läckeby och Rockneby står tyvärr, trots att en stor del av Kalmars barnfamiljer bor där, utan en familjecentral.

  Inför valet 2010 gjorde Socialdemokraterna en stor sak av att de skulle se till att en familjecentral skulle stå klar i Lindsdal 2011. Det har nu gått över fem år och det är fortfarande tyst i frågan.

  Med anledning av det vill jag åter igen fråga:

  – När kommer den utlovade familjecentralen stå färdig i Lindsdal?