• Hur ska skolorna tolka GDPR egentligen?

    Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Utbildningsnämndens Ordförande Lasse Johansson(S)|

    När undertecknad för ett tag sedan besökte en av kommunens förskolor var man i full färd med att strimla alla fotografier av tidigare elever. Som förklaring till detta fick jag att GDPR dikterade att de ej fick spara bilder på tidigare elever.

    Vän av historieforskning undrar då givetvis om detta verkligen är en rimlig tolkning av GDPR då det innebär att ett stort stycke av våra historiska dokument förstörs för senare generationer.

    Min fråga är därför:
    Är detta en rimlig tolkning av GDPR och vilka direktiv har våra skolor, förskolor och fritidshem fått kring detta?