• Vilken introduktion får våra nyanlända egentligen?

  Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) |

  Sverige står inför en enorm utmaning till följd av den värsta flyktingkrisen i modern tid och en misslyckad integration. Vår möjlighet att ha ett generöst flyktingmottagande även i framtiden, är beroende av på vilket sätt vi tar hand om de som redan har kommit hit.

  Som kristdemokrat är jag stolt över att Sverige har tagit ett stort ansvar under denna fruktansvärda kris. Men ett humant och ansvarsfullt mottagande av flyktingar och invandrare förutsätter goda förberedelser, inte bara goda intentioner och förhoppningar om att det ska lösa sig.

  Ett första steg är ett bra mottagande och en pedagogisk introduktion till det nya landet. I Sverige, liksom alla andra länder finns det förutom lagar också oskrivna regler, sociala koder och förväntningar – det är när man inte känner till dessa som kulturkrockar uppstår. Vi måste våga vara tydliga för att kunna integrera nya medborgare i det svenska samhället.

  Men en fungerande introduktion för alla nyanlända där det förklaras vad som gäller i Sverige, vilka rättigheter och skyldigheter man har, demokrati, religionsfrihet, yttrandefrihet, svensk historia samt svenska traditioner och högtider kan många kulturkrockar undvikas.

  Med anledning av det vill jag ställa följande fråga:

  Vilken introduktion får våra nyanlända asylsökande och invandrare när de kommer till Kalmar kommun?

   

   

  Kort rapportering i media

  Östra Småland

  Barometern