• Vad gör Kalmar för att motverka könsstympning?

  Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) |

  Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beräknas mellan 130 och 140 miljoner kvinnor och flickor världen över ha utsatts för könsstympning.

  I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor förbjudet, oavsett om ingreppet genomförs i Sverige eller utomlands. Men trots detta beräknar Socialstyrelsen att närmare 38 000 flickor och kvinnor, med rötterna i Afrika och Mellanöstern, har varit utsatta för könsstympning i Sverige och/eller vid besök i hemlandet, varav cirka 7000 är flickor under 18 år.

  Denna barbariska praktik, som varken har stöd inom Islam eller kristendomen, utförs oftast helt utan bedövning och verktyget kan vara en smutsig kniv, ett gammalt rakblad eller en glasskärva. En del flickor dör och de flesta traumatiseras svårt och får men för livet.


  Med anledning av det vill jag fråga:

  – Vad gör Kalmar kommun för att upptäcka, motverka och förhindra könsstympning och är det tillräckligt?