• ”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn

  Beslutet att åter servera våra skol- och förskolebarn svenskt smör (Bregott eller liknande alternativ) och svensk rapsolja istället för margarin innehållande palmolja, var såväl ett etiskt viktigt beslut som ett viktigt steg på vägen för att öka andelen svensk- och närproducerad mat på våra skolor och förskolor. Grunden till kostverksamhetens tuffa ekonomiska situation är inte svenskt smör, utan att verksamhetens mål och uppdrag och de medel som avsätts för att genomföra dessa inte är förankr...

 • Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor

  I Kalmar kommun har det länge talats om behovet av att öka andelen svensk- och närproducerad mat. Dessvärre tycks det i dagsläget mer handla om retorik än faktisk handling. En ambitionshöjning kräver avsatta medel, inte bara fina ord, säger Christopher Dywik, Gruppledare för KD i Kalmar och vice Ordförande i Servicenämnden.

  – I dagsläget produceras endast 60% av kosten på våra förskolor och skolor i Sverige. Det är en allt för låg siffra! För oss i KD är det essentiellt att öka a...

 • Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser

  Det är väl känt att utbildning, tillsammans med en trygg hemmiljö, är viktigaste framgångsfaktorn för att förebygga utanförskap med allt vad det kan innebära som arbetslöshet, utanförskap, psykisk ohälsa, otrygghet, kriminalitet etc.

  Inte minst Skolverket betonar vikten av utbildning för att förhindra utanförskap, man inleder sitt förord i Allmänna råd, Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (2016) med orden: ”Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas li...

 • M/KD-budget – det bästa för Kalmarbygdens barn

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar riksdagens budgetomröstning|

  Vid gårdagens budgetomröstning röstades som väntat en borgerlig M/KD-budget igenom. Det är mycket glädjande! M-KD-budgeten innehåller mycket viktiga satsningar för att återskapa ett Sverige som man kan lita på. KD lovade under valrörelsen att alltid, i alla lägen stå upp för vår politik och det är vad vi nu gjort, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

  – Här på kommun...

 • Hur ska skolorna tolka GDPR egentligen?

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Utbildningsnämndens Ordförande Lasse Johansson(S)|

  När undertecknad för ett tag sedan besökte en av kommunens förskolor var man i full färd med att strimla alla fotografier av tidigare elever. Som förklaring till detta fick jag att GDPR dikterade att de ej fick spara bilder på tidigare elever.

  Vän av historieforskning undrar då givetvis om detta verkligen är en rimlig tolkning av GDPR då det innebär att...

 • Porrfilter införs på Kalmarbygdens skolor!

  Under dagen har Utbildningsnämnden och Södermöre Kommundelsnämnd båda bifallit Kristdemokraternas motion om att införa ett porrfilter på våra skolor. KD välkomnar majoritetens helomvändning i frågan om ett porrfilter på våra skolor, för att skydda våra barn från allt för tidig exponering av pornografi. Vi välkomnar också att majoriteten lyfter upp behovet av mer värdegrundsarbete i skolan, något som KD också efterfrågat tidigare.

  – Ett porrfilter på våra kommunala nätverk kommer ...

 • KD har Kalmars yngsta fullmäktigegrupp

  Kristdemokraterna i Kalmar presenterar stolt sin nya kommunfullmäktigegrupp: Alexander Karsnov, Christopher Dywik (gruppledare) och Carolina Almeborg. Vid valet belönade väljarna KD för vårt hårda arbete, resultat och en tydlig vision för Kalmarbygden. Ett stort tack till alla 2452 som valde att lägga en röst på KD.

  Generationsskifte genomfört och vi är nu inte bara en kristdemokrat mer i kommunfullmäktige- vi har också lägst snittålder av alla partigrupper, vilket bådar gott för framt...

 • Varför finns det inget porrfilter på Kalmars skolor?

  Christopher Dywik och Fredrik Sjömar ställer idag två likalydande ”Enkla frågor” till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) och Södermöre Kommundelsnämnds Ordförande Elisabeth Gustavsson (S)|

  Åldern då många barn kommer i kontakt med pornografi sjunker allt längre ner i åldrarna. Porren blir i sig också allt grövre. Det finns en politisk enighet bland de flesta riksdagspartierna om att barn inte skall komma i kontakt med porr i skolans värld. Ändå har Kalmar kommun v...

 • När åtgärdas bristerna i skolsköterskerummen?

  Fredrik Sjömar ställer en ”Enkel fråga” till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) |

  När Elevhälsan granskade kommunens skolsköterskerum utifrån patientsäkerheten så kunde man konstatera att endast 8 av dem klarade sig utan anmärkning. I de sju värsta fallen hade de så pass allvarliga brister att inte patientsäkerheten kunde garanteras. 

  Lokalpressen kunde under mars månad rapportera att sju av Kalmars skolsköterskrum hade så pass allvarliga brist...

 • KD firade att Lindsdals Familjecentral invigdes

  Grattis Lindsdal! Nu är familjecentralen äntligen invigd! Kristdemokraterna som har jobbat hårt för detta i över 10 år firade genom att bjuda glada barn och föräldrar på tårta och ballonger.

  – Norra delen av Kalmarbygden med barnrika samhällen som Lindsdal, Läckeby och Rockneby har allt för länge stått utan en familjecentral. Därför känns det extra roligt att alla kampanjer, interpellationer och politiska ageranden äntligen burit frukt, säger Kristdemokraternas gruppledare Christ...