• KD har Kalmars yngsta fullmäktigegrupp

  Kristdemokraterna i Kalmar presenterar stolt sin nya kommunfullmäktigegrupp: Alexander Karsnov, Christopher Dywik (gruppledare) och Carolina Almeborg. Vid valet belönade väljarna KD för vårt hårda arbete, resultat och en tydlig vision för Kalmarbygden. Ett stort tack till alla 2452 som valde att lägga en röst på KD.

  Generationsskifte genomfört och vi är nu inte bara en kristdemokrat mer i kommunfullmäktige- vi har också lägst snittålder av alla partigrupper, vilket bådar gott för framt...

 • Modig, Dywik och hunden Tillman besökte Möregården

  Idag har Möregården (Träffpunkt och äldreboende i Hagby) fått besök av riksdagsledamot Aron Modig (KD) och Christopher Dywik (vice Ordförande Södermöre kommundelsnämnd) och hunden Tillman, som besökte Möregården för att samtala om det socialt innehållet, djur inom omsorgen och den varma sommaren.

  – Det var väldigt trevligt att få äta lunch med de äldre och visa upp den fantastiska verksamhet vi har här ute i Södermöre. Vi samtalade mycket om gemenskap och de sociala innehållet på...

 • Finns sprinklers på alla Kalmars äldreboenden?

  Fredrik Sjömar (KD) ställer en Interpellation till Omsorgsnämndens Ordförande Michael Ländin (S)|

  Trots lagkrav vid nybygge och att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) anser det vara nödvändigt saknar många äldreboenden i Sverige ett fullgott brandskydd, då automatiskt släckningssystem (sprinklers) saknas. Detta trots att 4 av 5 liv kan räddas. Hur ser det egentligen ut i Kalmar?

  Varje år omkommer 110 personer i samband med bränder i Sverige, särskilt utsatta är ä...

 • Får våra äldre vara med och laga mat?

  Enkel fråga till Omsorgsnämndens Ordförande Michael Ländin (S) 2017-04-20

  Äldre förtjänar inte bara att känna sig trygga utan också respekt, värdighet och delaktighet. För många äldre har maten varit en stor del av deras vardag, att laga den, att känna dofterna när maten lagas och att äta mat som man själv har lagat. Det stärker också hemkänslan och väcker nyfikenhet. Andra vill kunna sitta i köket och småprata eller spela kort medan de andra lagar mat, precis som de alltid gjort.

  ...