• Ska Kalmar intensifiera sitt värdegrundsarbete?

  Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Barn- och Ungdomsnämndens Ordförande Lasse Johansson(S) |

  Kvinnors och mäns lika värde är en grundbult i det svenska samhället. Våld och kränkningar får aldrig ursäktas eller urskuldas. Oavsett om de sker på våra torg, våra skolor eller i våra hem.

  Det finns de som vill göra nyårshelgens övergrepp till en fråga om etnicitet. Det är inte det. Det är en fråga om värderingar. Sverige har kämpat hårt de senaste hundra åren för att bygga ett jämställt samhälle. Vi är inte framme än men kan inte se på när utvecklingen går bakåt.

  Kristdemokratens har tidigare, vid flera tillfällen, understrukit vikten av ett aktivt och mer genomtänkt värdegrundsarbete/samhällsorientering i Kalmar kommun, inte bara som en del i hur vi arbetar med integration i Kalmar kommun gentemot de som är nya i vårt land. Utan också generellt på våra i skolor och förskolor genom ett tydligt och kontinuerligt värderingsarbete med bland annat Livskunskap på schemat.

  Med anledning av det vill jag åter igen fråga:

  – Anser du, liksom jag, att kommunens värdegrundsarbete på våra skolor och asylboenden, måste intensifieras, och i så fall på vilket sätt?