• KD välkomnar KalmarHems beslut att bygga i Påryd

    Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik är på plats i Påryd och kommenterar KalmarHems glada besked |

    Kristdemokraterna i Kalmar har länge kämpat för att ge KalmarHem i uppgift att bygga på landsbygden, något som konsekvent röstats ner i kommunfullmäktige.

    Men sedan några månader tillbaka har vi parallellt, via Södermöre kommundelskontor, fört en dialog med KalmarHem om nybyggnation i Påryd. Efter en marknadsundersökning genomförts på orten, som med all tydlighet visade att intresse såväl som vilja att betala för det fanns, så blir det nu verklighet.

    – Det här ett första steg i rätt riktning. Vi ser fram emot fler offensiva satsningar på landsbygden. KD är övertygade att samma intresse och ekonomiska förutsättningar står att finna även på andra orter där demografin måste korrigeras, men bristen på bostäder hindrar ortens fortsatta utveckling.

    – Många är de ungdomar och barnfamiljer som tvingas flytta från landet på grund av bostadsbristen på landet. Det här är en prioriterad fråga för KD och vi ser fram mot framtida diskussioner om nybyggnation på orter som Tvärskog, Halltorp, Läckeby etc.